תוכן העניינים

עמוד:8

6 . 5 שאלות חזרה לפרק 172 / 6 6 . 6 פתרון שאלות חזרה לפרק 173 / 6 פרק : 7 התפלגויות בדידות מיוחדות 179 / 7 . 1 התפלגות אחידה 179 / 7 . 2 משתנה מקרי ברנולי / ניסוי ברנולי 183 / 7 . 3 התפלגות בינומית 184 / 7 . 4 התפלגות גיאומטרית 188 / 7 . 5 התפלגות היפר גיאומטרית 192 / 7 . 6 התפלגות פואסונית 195 / 7 . 7 שאלות חזרה לפרק 199 / 7 7 . 8 פתרון שאלות חזרה לפרק 200 / 7 7 . 9 נספח : 1 חישוב השונות של משתנה מקרי אחיד 205 / 7 . 10 נספח : 2 מקדמי הבינום של ניוטון 207 / פרק : 8 התפלגות דו-ממדית 209 / 8 . 1 פונקציית הסתברות משותפת 209 / 8 . 2 אי תלות בין שני משתנים 214 / 8 . 3 תוחלת של פונקציה של שני משתנים 216 / 8 . 4 שונות של סכום של שני משתנים 218 / 8 . 5 שונות משותפת 220 / 8 . 6 מקדם המתאם הליניארי של פירסון 226 / 8 . 7 שאלות חזרה לפרק 230 / 8 8 . 8 פתרון שאלות חזרה לפרק 231 / 8 פרק : 9 ההתפלגות הנורמאלית 235 / 9 . 1 הקדמה - משתנה מקרי רציף 235 / 9 . 2 ההתפלגות הנורמאלית 235 / 9 . 3 ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית 237 / 9 . 4 ציון תקן 244 / 9 . 5 התפלגות נורמאלית שאינה סטנדרטית 245 / 9 . 6 שאלות חזרה לפרק 250 / 9 9 . 7 פתרון שאלות חזרה לפרק 251 / 9 9 . 8 נספח : טבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית 255 / מילון מונחים בעברית ובאנגלית 257 /

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר