מבוא

מתוך:  > חוקת החירות > מבוא

עמוד:יא

בתחום המשפטי-פוליטי . לכך מתווספים יתרונות אחרים של השוק החופשי , ובראשם גמישותו ועלותו הזולה . כדי לאתר רצונות וצרכים אין צורך לשלם לפקידים ולסוקרים . די בכך שמוציאים מוצר למכירה . אם אין הוא נקנה במחירו הראשוני – הוא יוזל עוד ועוד , עד שייעלם מן השוק . לעומת זאת , אם הוא נדרש , ניתן יהיה להשתמש ברווחים ממכירתו לחידוש הייצור כדי לספק את הביקוש העולה . התהליך הוא מהיר ויעיל משום שפרנסת היזמים תלויה בקשב לרצון הצרכנים – וזאת בניגוד לפקידי ממשלה , שמשכורתם משולמת בין שיש לשירותיהם דרישה מצד הציבור בין שלאו . בזמן כתיבת חוקת החירות זיהה האייק איום רעיוני אחד על שלטון החוק ועל השוק החופשי : חזון מדינת הרווחה . הזנים הקיצוניים של הסוציאליזם – אלה שבהם מולאם השוק בשלמותו והשליטה באמצעי הייצור עוברת לידי הממשלה – נזנחו ברובם . במערב השתרשה העדפה לגרסה רכה יותר , שבה המדינה מותירה את השוק החופשי על כנו , אך מטילה עליו מסים ומשתמשת בהם לשם הענקת שירותים וביטוחים לאוכלוסייה . מנקודת מבטו של האייק , כל פעולה מפעולות מדינת הרווחה פירושה הן כרסום במנגנון התמחור של השוק הן התערבות מגבוה בפעילויות שהיחיד לבדו אמור להחליט עליהן . מדינת הרווחה אינה משקפת את רצונותיהם הנפרדים של היחידים ואת המחירים שהם מוכנים לשלם , אלא את תכניותיהם של הפקידים ואת סדרי העדיפויות שלהם . אלו הולכים ומתחזקים ככל שהשוק והמשפט נחלשים . את מקום הספונטניות של רצונות שונים ומגוונים תופס תכנון רציונליסטי שאינו מודע למגבלותיו ושאוחז בכלים הקטלניים המאפיינים את המדינה . לשיטתם של מתכנני מדינת הרווחה רצון העם היה אמור לפעול על גורמי הביצוע כבלם . הפקידים אינם עושים את רצונם שלהם , אלא את רצון הבוחרים , שבלעדיו לא היו מחזיקים במשרותיהם . האייק , מנגד , אינו מייחס חשיבות גדולה ביותר לדמוקרטיה במובן של ייצוג נרחב ואפשרות להחליף את בעלי השררה באופן תקופתי . בניגוד לשוק , הדמוקרטיה מתבססת על רצון שאינו מלווה באחריות , ולפיכך הוא מתקשה לתקן את עצמו . בפרטיות תא ההצבעה יכול אדם לבחור בנציגים המתלהמים ביותר ובמצע המופרך ביותר מבלי שהוא עצמו יידרש לשאת בתוצאות . אם תינתן לגוף הביצועי סמכות העוקפת את בתי המשפט בנימוק שהוא עושה את רצון העם , הוא יופיע בחיי נתיניו כיסוד שרירותי שאינו מניח להם לתכנן את חייהם במידה כלשהי של ודאות . לא יהיה ממי לבקש דין וחשבון , שכן ציבור הבוחרים כולו עומד מאחורי גוף זה , וגחמותיו החולפות הן גחמותיו של הבוחר שמעבר לפרגוד . גם את רצון המצביעים , אם

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר