מבוא

מתוך:  > חוקת החירות > מבוא

עמוד:י

מושלם ותוצאותיו הפרטניות לגבינו אינן ידועות לנו תמיד . ציות לעקרונות נייטרליים המגולמים בחוק אינו מורה על כך שהם נכונים פילוסופית , אלא על כך שבמהלך הניסוי והטעייה ההיסטוריים שמהם מורכבות תולדות המערב התברר שציות כזה חיוני ללכידות החברה וליצירת מידה של אוטונומיה לכל אחד מן היחידים בתוכה . ייתכן שבכל נסיעה נתונה היינו מגיעים ליעדנו מהר יותר לו היינו מתעלמים מהתמרורים , וסביר להניח שמיקומם של חלק מהתמרורים לא יעמוד במבחנה של בדיקה לוגית , אך במקום שבו אנשים מתעלמים מתמרורים מטעמי נוחות או היגיון מופשט הופכת הדרך מסוכנת מדיי למעבר . כמו הסדרי התנועה כך גם החוק הוא מערכת נייטרלית שלא כל היבטיה ניתנים לניתוח , המאפשרת לנו לנהל את חיינו המשותפים באופן סביר . הישגה העיקרי של מערכת החוק הוא שהיא מאפשרת לנו מידה של שליטה בחיינו , שכן היא מייצבת את הסביבה החברתית ומצמידה מראש תווית מחיר ידועה וברורה לכל פעולה שלנו ושל זולתנו . בסביבה כזאת יכול היחיד להיות אחראי , כלומר לצפות מראש חלק מתוצאות מעשיו , וממילא גם להיעשות צפוי לאחרים . המוסד שעלול לסכן יותר מכל את יציבותה של מערכת זו הוא הממשלה . ממשלות הן מונופולים מעצם הגדרתן . גופים עסקיים והתנדבותיים שונים יכולים להתקיים זה לצד זה , אך בכל מדינה יש רק ממשלה לגיטימית אחת . בידי הממשלה יש עוצמה קטלנית בדמותם של צבא ומשטרה . מוסד שאין לו מתחרים ושבידו הסנקציה האולטימטיבית – השמדת הגוף – עלול להפוך את שדה הפעולה של היחיד לשרירותי . כשנעשה לו עוול פונה היחיד לרשויות החוק , אך למי יפנה אם רשויות החוק עצמן הן מחוללות העוול ? החלטותיהם של בעלי עוצמה שאינם כפופים לחוק יכולות להיות מועילות ונבונות , אך הן עדיין שרירותיות , ועלולות להשתנות מהיום למחר כי אין מי שיבלום אותן או יבקרן . בצלו של משטר כזה יפסיקו הנתינים ליזום ולחדש . הגבלת הרשות המבצעת בידי החוק היא אפוא ההכרח הדחוף ביותר הנוגע להבטחת החירות . מכאן החשיבות שהאייק מייחס לעצמאותם של בתי המשפט וליכולתם לשקול שיקולים המנותקים מן הצרכים המיידיים של השלטונות . האייק מצדד בשוק החופשי מאותן סיבות שבשלן הוא מצדד בשלטון החוק . מחירים המשקפים איזון בין היצע לביקוש שהם תולדת פעילותם של אנשים רבים , מתפקדים כגורם נייטרלי שאינו תלוי ברצונו השרירותי של איש . בדומה לחוק , השוק מבטא הסדר ספונטני ולא שיטה סדורה : זוהי מערכת משותפת לכל המייצבת את חיי היחיד בתחום הכלכלי כשם שהחוק עושה זאת

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר