תוכן עניינים

עמוד:ה

תוכן עניינים פרק עמוד . 1 עקרונות יסוד 1 . 2 רישום אק 31 ג" . 3 מערכת העצבים האוטונומית 55 . 4 קצב 65 . 5 מקצב חלק א : אריתמיות ממקור מוקדי 97 מקצבים לא סדירים 107 מילוט 112 ( Escape ) פעימות מוקדמות 122 טכי-אריתמיות 146 . 6 מקצב חלק ב : חסמים 173 ( Blocks ) 174 Sinus Block 177 1 ° AV Block 179 2 ° AV Block 186 3 ° AV Block 191 Bundle Branch Block Hemiblock ( ראה פרק , 9 אוטם ) . 7 ציר 203 . 8 היפרטרופיה 248 . 9 אוטם ( כולל 259 ( Hemiblock 295 Hemiblock . 10 שונות 309 תצוגה של מוניטור לב 329 דפי תקציר 333 ( Personal Quick Reference Sheets , PQRS ) רישומי אק 347 ג" אינדקס הערה בדבר שימוש באינדקס 365 אינדקס 367 ב-א 379 Index A-Z

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר