סוגרים שנה ופותחים חדשה: מהגברת הפעילות להתמקדות בתשתיות

עמוד:5

לאתר חומר נוסף לתיקי החללים . הרחבת הקשר עם המשפחות – קודמה פעילות להרחבת הקשר עם אחים שכולים ויתומים . זו באה לידי ביטוי בהגדלת מספר המשתתפים בפעילות המשפחות השכולות . שיפוץ אתר ההנצחה - קיר הכניסה נוקה . מערכת ממוחשבת חדשה להנצחה - הנושא נבחן והוחלט על הכנסתה של מערכת “ מילניום . “ בתחום הנחלת המורשת והתוכן מוקד הפעילות השנה היה ציון 40 שנה למלחמת יום הכיפורים . במסגרת זו נערכו שלושה כנסים גדולים , אשר בהם הקפדנו לשתף את המשרתים הפעילים בקהילת המודיעין . כנס החברים השנתי התמקד גם הוא בנושא זה . מעבר לכך נערכו פעילויות נוספות במסגרת מועדון חבצלת , תערוכות , הוצא גיליון זיכרון מיוחד של מבט מל “ מ העוסק במלחמה ועוד . בפרויקט “ ימי חוויה מודיעינית “ הוגדל מספר המדריכים המתנדבים 15-ב וכן הורחב מספר המבקרים במל “ מ . בשנת 2013-2012 ועד לכתיבת דברים אלה ביקרו במרכז 1 , 500 תלמידים . מספטמבר 2013 ביקרו במל 1 , 100 מ “ תלמידים ו- 700 מבוגרים – נתון המציג עלייה משמעותית . החלה פעילות לגבי סדרת סרטים על תולדות קהילת המודיעין , הכוללת צוות חשיבה מכל הארגונים . הסדרה עתידה לכלול 6 פרקים , והכוונה היא ליצור בהמשך הדרך שותפות בהפקה עם הטלוויזיה . הפיכת החומר הוויזואלי לחומר דיגיטלי והעלאתו לרשת במסגרת פרויקט “ שימורשת “ כמעט והושלם , והוא אמור להסתיים ברבעון הראשון של . 2014 השנה המל “ מ וקרן אהרון יריב הוציאו לאור את הספר “ מר מודיעין אהר ' לה יריב , “ ונערך ערב עיון עם השקת הספר בנוכחות קהל רב באוניברסיטת תל אביב . בתחום פעילות חברים מלבד אירוע אחד של מועדון “ חבצלת “ , שנדחה לשנת 2014 בשל הסופה בסוף דצמבר , בוצעה התכנית במלואה . לראשונה התקיימה אחת מהפעילויות מחוץ למל ' ב - מ “ מרכז רבין , ' והייתה מוצלחת מאד . על פעילות מועדון חבצלת נוסף השנה מועדון הסרט המודיעיני “ סינמה בלש , “ המיועד לחברים . בתי קולנוע חיצוניים הקרינו שלושה סרטים בנושאי מודיעין , בפעילות שקצרה הצלחה רבה בקרב החברים . מבחינת גיוס חברים מקרב המשרתים , לא עמדנו בתכנית גיוס המשרתים בארגונים השונים ורק בודדים הצטרפו . בשנה האחרונה למעלה 50-מ גימלאים ואחרים נוספו לעמותה . בתחום פעילות המשפחות השכולות השנה בוצעו כמתוכנן שני מפגשים מיוחדים לבני המשפחות השכולות . נערך ביקור בבסיס חיל האוויר פלמחים וכן אירוע חנוכה שכלל פעילות מיוחדת לילדים . בשני האירועים בלטה עלייה משמעותית במספר המשתתפים . בתחום פעילות קרנות הנצחה ועדה הקרנות טיפלה בשנת 21-ב 2013 קרנות הנצחה , שתיים מהן נוספו השנה . כמו כן התקיים האירוע שהוזכר לרגל יציאת הספר “ מר מודיעין אהר ' לה יריב , “ שתוכנן להיות האקט המסיים של פעילות קרן יריב . מרכז המידע ע “ ש מאיר עמית " מרכז המידע" ליווה את ההתפתחויות הדרמטיות באזור בפרסומים שוטפים ובמחקרי עומק . הפעילות המחקרית של מרכז המידע בשנת העבודה החולפת הניבה 166 פרסומים בשפה העברית - ממוצע של 13 . 8 פרסומים מדי חודש 3 . 5 ) פרסומים מדי שבוע . ( בין העבודות בלטו שמונה מחקרי עומק שעסקו באיראן , בחזבאללה , באל - קאעדה בסוריה – חזית התמיכה ' ג ) בהת אל - נצרה ) והפעילות האלימה ביהודה ושומרון “) ההתנגדות העממית . (“ בנוסף נכתבו שלוש עבודות בנושאים מתודולוגיים / מודיעיניים . בשיווק תוצרי מרכז המידע ניכרת מגמת עלייה , כמעט רצופה , באתר האינטרנט המשודרג של המרכז , המופיע בשמונה שפות . מאז דצמבר 2012 ועד אוגוסט 2013 זינק מספר הכניסות לאתר 123 , 987-מ ל- . 191 , 498 מדובר בתוספת ממוצעת של למעלה 6000-מ גולשים מדי חודש . הכניסות לאתר התבצעו 180-מ מדינות ברחבי העולם . מספר הכניסות מארה “ ב הינו כרבע מכלל הכניסות . בתחום פעילות מנהלת האתר מנהלת האתר תמכה וסייעה לכלל הפעילות במל “ מ . בתוך כך ביצעה את הפעולות הבאות , בהתאם לתכנון : תחילת ניקוי אבני מבוך וקיר כניסה ורצפת כניסה . המל “ מ החל להפיץ מידע ולשלוח דואר אלקטרוני לחברים ולמשפחות השכולות באמצעות חברה להפצת דואר כמותי באינטרנט . הוכנסו מכונות שתייה קרה וחמה וממתקים . הותקנו מצלמות אבטחה בהמשך להמלצות סקר האבטחה . נבחנה הכנסת כרטיס חבר מל “ מ חכם , צעד שנדחה בשל עלות גבוהה . מנהלת האתר הניעה פעילויות שהוזכרו , בהם בדיקת מערכת הנצחה משופרת של חברת “ מילניום “ וההחלטה לרכשה ; שכירת שירותי הנדסאי שיתכנן וילווה את פרויקט שיפוץ המל “ מ ; פרויקט “ שימורשת “ כמעט והושלם וייחתם ברבעון הראשון של . 2014 נפתח תהליך החלפת תצוגת השלל והסתיים שלב התכנון הראשוני . נערכה עבודת מטה מול קק “ ל לתיקון איטום טריבונה מערבית , הביצוע מתוכנן לשנת . 2014 על פי הצפי למאזן , 2013 טרם ביצוע הדו “ ח הכספי על ידי רו “ ח העמותה , ההכנסות נמצאו מאוזנות עם ההוצאות . אני מאחל לכולנו , ההנהלה , המתנדבים המצוינים וצוות המל “ מ ומרכז המידע , שנת עבודה מוצלחת ועמידה ביעדים . בני המשפחות השכולות מבקרים בבסיס פלמחים

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר