תוכן

עמוד:8

דגניה : קרבת נפש ו-וורו בין האנשים יעקב רבינוביץ בקבוצה רצינו לראות משפחה . היחיד עלול להיכשל תחת נטל החיים הקשים - חיים משותםים ועבודה משותפת יתנו לנו כוח לעמוד נגד הזרם הסוחף יוסף ברץ כאן אני ציפור חופשית , חופשי ממוסכמות , נימוסים ספלים , דעות קדומות ומנהגים r יעקב ברקוביץ חופש של ציפור אין אנו צריכים לחפש בקבוצה . היא משחררת אותנו מהאבקות לפרוטה , אבל איננה פוטרת אותנו לדאוג למצבה החומרי . אין בינינו חשבונות , אבל יש לנו חשבון עם העולם אשר מסביבנו יוסף בוסל הילדות המיוחדת הזו . כמה השקיעו בנו . כמה שפכו עלינו . כמה ציפו מאתנו . אך אף פעם לא דיברו אתנו על הרעיון . צריך לעבוד קשה . לנזה ? ככה ! צריך לוותר ולעשות מה שאומרים . למה ? ככה ! אף פעם לא דיברו אתנו ברצינות על סוציאליזם . רק שיחת צעירים , 2008 השדרה אל הבית , שנות הטשרים

יד יצחק בן-צבי

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר