תוכן העניינים

עמוד:4

פרק / 5 שיכון המוני 77 האבראקן ; 77 מגבלות המתכננים והמשתכנים ; 78 שיכון המוני ; 79 נזקי השיכון ההמוני ; 80 הבניה ההמונית והתעשיה ; 81 תחביר בלשני ; 83 יישום התחביר בתעשיה ; 86 תכנון לווירטואליות . 89 פרק / 6 אדריכלות השיכון 91 עקרונות האדריכלות המודרנית ; 91 אדריכלות השיכון בישראל ; 92 רומנטיקה אימפריאלית ; 95 המרחב של השיכון העממי ; 97 תיעוש השיכון העממי ; 98 הבניה הספקולטיבית למגורים ; 99 אדריכלות הקיבוץ ; 101 אדריכלות הכפר הערבי . 103 פרק / 7 אדריכלות ממוסדת ואדריכלות עממית 105 התעניינות באמנות העממית ; 106 בירור מושגים ; 107 בית המגורים התל אביבי : 109 חשיבותה של האדריכלות הממוסדת . 111 פרק / 8 שיכון 112 מדוע הממשל הוא אשר משכן ? ; 112 בניה לרכישה או להשכרה ; 113 מי בונה שיכונים ; 114 השתכנות עצמית בארצות הברית ; 116 השתכנות עצמית בישראל . 117 פרק / 9 היבטים כלכליים 119 אומדן הצרכים ; 120 מיתאם ; 123 הבדואים : שיכון לעומת השתכנות ; 131 שיכון לעולים ; 133 הבניה הבלתי חוקית . 135 סיכום 137

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר