הקדמה: לבנות ולהיבנות בתל־אביב

עמוד:12

טבעי . ההתנחלויות הטבעיות כביכול מגדירות מהי התנהגות נורמטיבית ואפילו נורמלית בחברה . התרבות מגולמת בבני הבית במעשים יומיומיים תמימים כמו בהתנהלות הגוף בשעת ארוחות , בהקפדה על סדר וניקיון , בצרכנות ובתחזוקת היחסים בין בני הבית . עם זאת , התהליך שבו רוכש אדם את מכלול ההתנחלויות התרבותיות הלגיטימיות ומטמיע אותן בגופו איננו תהליך ספונטני . מעורבים בו שיחי ידע ופעולות של מומחים ובעלי תפקידים הנוקטים אסטרטגיות חברתיות . תיאוריות שונות מבקשות להסביר את התהליך המופלא אשר בו מוטמעת התרבות בגופו של הפרט , מתגלה בהתנהלותו בחיי היומיום ומעצבת אותו לא רק כנשא של מטען גנטי המשעתק את תכונותיהם הביולוגיות והפסיכולוגיות של הוריו ובני זמנו אלא גם כנשא של התנהגויות המאפשרות לו או לה להיות חברים בקהילתם התרבותית . הסוציולוג נורברט אליאס ( Elias ) מתאר את השינוי האיטי , המיקרוסקופי , בפרקטיקות גופניות ( שינוי שאותו זיהה בספרי הליכות ונימוסים מהמאה ה 12 ועד המאה ה , ( 19 המצביע על תהליך גובר של עידון , שליטה ופיקוח עצמי על הגוף . השינוי , לטענתו , לא היה חיצוני בלבד ; היה זה גם תהליך נפשי , שהתלווה לשינויים החברתיים ובו התגבשה אישיותו של "האדם המודרני , " הניכר בשליטה עצמית , באורח חיים סדור ובהתנהלות אוטונומית . פייר בורדייה , ( Bourdieu ) המבקש להסביר כיצד מוטמע החברתי ביחיד , מצביע על הגיל הצעיר ועל המסגרת המשפחתית כעל האתר שבו הפרט רוכש את ה'הביטוס , ' דהיינו מערכת מובנית ומבנה של נטיות וסכמות פעולה המייצרות פרקטיקות בעלות זהות מעמדית . משעה שהוטמעו הנטיות בגוף , הן מהוות מערכת נוקשה ויציבה הנוכחת כתשתית עומק בכל התנסויותיו של הפרט . אליאס ובורדייה מתארים את הטמעת העולם החברתי ביחיד כתהליך דטרמיניסטי למדי . אצל בורדייה , הטמעת ההביטוס כרוכה בשעתוק תרבותי שתוצאותיו ידועות מראש ובלתי נמנעות - הבורגני מוליד בורגני והפרולטר מוליד פרולטר . השעתוק אינו מותיר מקום לשינוי Elias 1978 6 Bourdieu 1984 7

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר