הקדמה: לבנות ולהיבנות בתל־אביב

עמוד:10

ותחלואיו . לא רק מיפו ביקשו מייסדי תל אביב להיבדל , אלא גם מהשטעטל היהודי המזרח אירופי , שזוהה בעיני רבים מהם עם חרפת הגלות ועם הנחשלות היהודית המזרח אירופית . "הבית" שבנו היה חלק ממפעל לאומי ותרבותי רדיקלי , אך בה בעת ביקש להיות אתר שבו תוכל המשפחה הגרעינית לנהל אורח חיים מסורתי ( לא במשמעות הדתית . ( הוא לא נועד לפרק את מוסד המשפחה הגרעינית המערבית מודרנית או לערער עליו , אלא לאפשר את התנאים הטובים ביותר לביסוס המשפחה ולמימוש תפקידה החברתי - טיפוח הילדים בסביבה פיזית ונפשית בריאה כדי שיגדלו להיות אזרחים עצמאיים , רציונליים ושותפים למפעל הלאומי . הבית שנבנה פיזית ותרבותית בתל אביב בין השנים , 1948-1924 בארץ ישראל שתחת השלטון הבריטי , לא צמח יש מאין . הוא מהווה נדבך בתולדות הבית המודרני , דהיינו , בהתפתחות צורות המגורים במערב במאות השנים האחרונות , שתורגמו לנוסחאות מקומיות ומעמדיות שונות . הבית המודרני , בתורו , מזוהה עם תרבות מגורים היסטורית הקשורה לתהליכים תרבותיים , פוליטיים וכלכליים שהתרחשו באירופה החל מהמאה ה . 17 הא בהא תליא . מבנה הבית , חלוקת החלל הפנימי והפרקטיקות הנהוגות בו , מעידים על השינויים המשמעותיים שהתרחשו בחברה , בתרבותה ( במשמעות האנתרופולוגית של המושג ) ובכלכלתה . הבית המערבי המודרני הוא תופעה היסטורית ייחודית , שעוצבה בתהליכים רב ממדיים ארוכי טווח . יש המזהים את צמיחתו עם התפתחות המשפחה המערבית . את ראשיתו של התהליך , שביטא את שאיפתה של המשפחה להיבחנות גדלה והולכת מהכלל , הם מוצאים בקרב משפחות ממעמד הביניים , שהלך והתבסס החל מהמאה ה . 17 בית המשפחה היה למקדשה של המשפחה הגרעינית , שהחלה להתבצר בחללה הפרטי , מאחורי קירות הבית המפרידים בינה לבין מרחב היחסים החברתיים והכלכליים התועלתניים הנרקמים שם בחוץ . החלל הפנימי מודר - אזורי מגורים חדשים עוצבו במדורים המעכבים את כניסת הזר , ואילו אחרים יועדו לפונקציות משפחתיות ואינטימיות מובחנות בבית פנימה . הבית המודרני האידיאלי היה אמור

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר