אדמה, או: חתונת הדמים

עמוד:12

יפים לאדם , טעימים לאדם בסירותיהם , מקנים לאדם כוח שיפוט מוסרי . במילים אחרות : צמחי אדמה הם צמחים בעבור האדם . מאותה בחינה עצמה , משמסופר בפרק ב' על בריאת חיות מהאדמה " ) ויצר ה' אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמים" , ( 19 , 'ב - מובחנת בריאה זו ( מהבריאה המתוארת בפרק , 'א זו שמקורה בארץ - וראה להלן ) באמצעות מתן השמות של האדם לחיות ( שם , . ( 20-19 ולכן , שוב , חיות האדמה הן מושא לעשייה אנושית . אדמה שונה מארץ בכך שמעניקה לאדם והאדם מעניק לה . בין אדמה לאדם יחסים - יחסי ברכה ( תנובת האדמה ) או יחסי קללה ( לפיה תהפוך האדמה לשממה . ( "ארורה האדמה בעבורך , " מקולל האדם ( 17 , 'ג ) ובזאת נידון לאדמה המצמיחה קוצים : "וקוץ ודרדר תצמיח לך" . ( 18 , 'ג ) האדמה מולידה את האדם מתוכה , אך היא גם העונש האולטימטיבי , המוות - "עד שובך אל האדמה" . ( 19 , 'ג ) באותו הקשר , יקולל קין : " ארור אתה מן האדמה" . ( 11 , 'ג ) ללמדנו , שהאדמה היא כוח , ישות מיתית בעלת רצון ועוצמה . "לא תוסף תת כוחה לך , " מודיע ה' לקין בהתייחס לאדמה . בתור שכזו , לאדמה יש פה " ) האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך" - שם , שם . ( ובתור שכזו , קרי - בתור ישות מיתית המקיימת יחסים דו סטריים עם האדם - היא לא תשלים עם ספיגת דמו של אדם שנרצח ו " קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה . " בהתאם , ייעוד אדם כעובד אדמה " ) וישלחהו ה' אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה , ( 23 , 'ג - " ... ולאחר מכן , הגדרת קין כ"עובד אדמה" ( 2 , 'ד ) מטילים על השניים עול תפקודי כבד ברמות העשייה היומיומית אך גם המיתית . עבודת אדמה היא גם עבודה דתית . כך , המנחה שמביא קין לאלוהים "מפרי האדמה" ( 3 , 'ד ) היא אקט פולחני של השלמת סדרים קוסמיים בין כוח אדמה לכוח שמים . מול הברית המיתית בין אדמה ואדם נותרת הארץ בבחינת הוויה חומרית גולמית , נטולת נשמה ומנוכרת לאדם . ביסוד מהותה , הארץ היא הוויה אפלה הפועלת מתוך עצמה ולמען עצמה , שלא כאדמה , שהיא ישות חיה התלויה באדם והיא מן האדם ובשביל האדם ( ולחילופין , האדם תלוי בה והוא מן האדמה ובשביל האדמה , משמע - חוזר אליה . ( " בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ : " הארץ היא גוש כוללני , היולי . בשורש מהותה הארץ היא תוהו ובוהו , ( 2 , 'א ) שבדרגתה הגבוהה מעט יותר היא "יבשה" ( שפירושה : זו שאינה מכוסה מים , ( עדיין מסה נטולת זהות ( אך , היא כבר בעלת השם " ארץ : " "ויקרא אלוהים ליבשה ארץ" , ( 10 , 'א - ואילו בדרגתה הגבוהה עוד יותר מצמיחה פלורה מזרעים הטמונים בה ( א / ( 11 ומולידה פאונה " ) תוצא הארץ נפש חיה למינה . ( 24 , 'א - " ... ברם , כוחה של הארץ הוא כוח סביל בלבד . הארץ יכולה להצמיח ולגדל רק בתוקף כוח בריאה אלוהי , משמע - הארץ לא ניחנה בכוח אוטונומי . הארץ איננה ישות מיתית . וכאמור , ובעיקר , לארץ קשר ( חד סטרי ) עם אלוהים , אך לא עם האדם . האדם אמנם מתגורר על הארץ " ) וישב בארץ נוד , " נאמר על קין , ( 16 , 'ג - אך הוא עובד את האדמה . כפי שראינו , אזכורה הראשון והחד פעמי של האדמה בפרק א' קשור למעבר מ"רמש האדמה" ל"נעשה אדם ... וירדו ... בכל הארץ . " ברכת אלוהים לאדם וחווה בפרק אי - "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה ורדו " ... ( - ( 28 , 'א תובן , אפוא , בסימן צו הכיבוש והרודנות של האדם על פני הארץ , דהיינו גאולתה מארץ לאדמה .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר