עם הספר

מתוך:  > אגרות > עם הספר

עמוד:ז

עם הספר רצנו השם וזיכנו והגיענו לכנס מבחר מאיגרותיו של אבינו , זכרונו לברכה . בדרך הטבע , לא אחד הוא המכשול הניצב בדרך להשלמתו של מפעל אשר כזה , אף ממין אחד אינו . ואולם אף לא אחד מאלה הקשיים ישווה לדילמה המוסרית שאל מולה ניצבנו . פלג איגרת מיום ט' באב תשל ) ו" אשר נדפס בחלקו בהקדמה לספרו הקודם של אבינו , "בדרכי היהודי הנצחי ( " ייטיב מכול להציגה.- " בתי , התדעי במה עסקתי ? קראתי כתבים ... של עצמי . זרקתי כמעט הכול . [ ... ] אני מזדקן , זאת אומרת : מתבגר . כשם שבגדים אינם מכילים אותי עוד , הם צרים או קטנים ממני , כך גם מאמרים ו עתה איני עוד בהם . גדלתי מתוכם . ויש דברים שנכתבו לשעתם . זרקתי . י .. ] קרעתי וזרקתי . [ ... ] אני חי , זאת אומרת ; מתבגר . זו תוספת בשלות . אין לי צורך במזכרות של ילדות . גם זה מאמץ . מאמץ אינטלקטואלי : לזרות ולהבר . מאמץ של בחירה . מחר אתבגר יותר : מחר אזרוק עוד דברים . אינני רוצה להיות "עניין קוסמי , " חלילה , אף ציוויתי להשמיד את כל המכתבים אשר כתבתי . אני מסנן את עצמי , מקל ף את עצמי , כראוי לאיש מזקין מתבגר . אין צורך לכנס כל פיסת נייר " . דברים אלה ומעין אלה אשר כתב אבינו אלינו ואשר שב והשמיענו על פה הציבו בפנינו את החיוב , אשר למצער לא נוציא לרשות הרבים אותם עניינים באיגרות אשר טעמם אישי . וכך נהגנו . מטעם זה וגם מטעמו של ק וצר המצע נקבץ בספר זה אך מבחר מאיגרותיו של אבינו ולא נקבצו איגרותיו כול ן ( אלה שראינו לברן עולות על אלף במספר , ואך סביר להניח , כי רבות עדיין האיגרות אשר לא ראינו . ( ואולם גם מעבר לעניינים האישיים איגרותיו של אבינו עתירות עניין הן : יהדות וציונות , הלשון העברית והספרות העברית , ספרות העולם ותרבותו , מוסר ואסתטיקה . והלא אלה הם אותם עניינים עצמם שנדרש אליהם אבינו במאמריו שחברו יחדיו לכלל הספר "בדרכי היהודי הנצחי , " שאף הוא ראה אור לאחר פטירתו ( תל אביב , תשמ . ( ו" כשם שהמאמרים בספר "בדרכי היהודי הנצחי" הם בגדר מסמך אישי , הבעת דעותיו האישיות של מחברם בלא מורך לב ומתוך חתירה בלתי נלאית אל האמת , כך אף האיגרות , אשר ודאי וודאי שהן מסמך אישי , הן בגדר מאמרים שלמים ומוגמרים . וכך שני הספרים הללו — זה שכבר ראה אור וזה הרואה אור עתה — הם בגדר חטיבה אחת שאי אפשר לחלקה האחד בלא חלקה האחר .

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר