הקדמה

מתוך:  > הרע לכאורה > הקדמה

עמוד:9

בידי להתחקות אחרי קשרים סיבתיים מעטים בלבד , אולם גם כדי להסביר את אלה , חייב אני לחזור הרחק אחורה . דבר של מזל הוא שהתצפיות שעליהן אני בא לספר מעניינות הן כשלעצמן . מלחמות הראווה של דגי האלמוגים , היצרים והמעצורים דמויי המוסר של בעלי החיים החברתיים , חיי המשפחה נעדרי האהבה של אנפות הלילה וחיי החברה שלהן , המלחמות ההמוניות עקובות הדם של החולדות הנודדות , ועוד הרבה אור הות התנהגות מיוחדים במינם — מקווה אני שילכדו את התענינותו של הקורא בלא להרפות ממנו , עד שיגיע להסבר המעמיק יוחד על הקשר הקיים בין העניינים השונים . לקראת יעד זד , רצוני להוליך את הקורא , וככל שניתן הדבר , אף באותה דרך ממש שבה הגעתי אני עצמי אל מסקנותי . בוחר אני בדרך זו מטעמים עקרוניים . דרכו של מדע הטבע האינדוקטיבי , שהוא פותח בהסתכלות במקרים הפרטיים ללא הנחות קדומות כלשהן , ומהם הוא מגיע בדרך הכללה והפשטה אל החוקיות , שכל אותם פרטים סרים למשמעתה . מרביתם של ספרי הלימוד נוקטים , למען הקיצור וקלות ההסבר , בדרך ההפוכה , והם מקדימים את המבוא ה"כללי" לפני הפרקים על הפרטים . בסדר זה נמצאת אמנם הבהירות נשכרת , אלא שכוח השכנוע נמצא מפסיד . לא קשה הדבר לפתח איזו תיאוריה שהיא , ול"בצר" אותה לאחר מכן על ידי דוגמאות מן הטבע . עד כדי כך הטבע רב צדדי הוא , שבחיפוש שקדני אתה יכול למצוא בו דוגמאות שלכאורה יש בהן הוכחה אף להיפותיזות הקלושות ביותר . כוח שכנוע יהיה לספרי , אם על יסוד העובדות שעליהן יספר תחילה , יהיה הקורא עצמו נוטה להסיק את מסקנות הסיכום שהספר מגיע אליהן בסופו . אך למען ייעתר הקורא ללכת בדרך קוצים זו , הריני בא להגיש בזה לפניו תוכן עניינים קצר של פרקי הספר כתמרורי ררך . בשני הפרקים הראשונים פותח אני בתיאור קל של אורחות התנהגות תוקפ ניים טיפוסיים , עובר לדון בחשיבותם של אלה לקיום המין בפרק השלישי , ומביא בפרק הרביעי משהו מתוך הפיסיולוגיה של הפעילות האינסטינקטיבית בכללה ושל יצר התוקפנות במיוחד , וזאת במידה מספקת להבנת הספונטניות של התפרצויותיו הבלתי נרתעות המתחוללות באורח קבע . בפרק החמישי אני מדגים את תהליד ההיטקסות , וכיצד עשויים המניעים האינסטינקטיביים הנוצרים מתוכו להשתחרר עד כדי עמידה ברשות עצמם . דברים אלה מובאים רק ככל שיש בהם הכרח להבנת ההמשך הדן בחשיבותם של אותם מניעים לגבי עכבות התוקפנות . לתכלית זו נועד גם הפרק השישי , הסוקר סקירה כללית את מערכת הפעולה של המניעים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר