הקדמה

מתוך:  > הרע לכאורה > הקדמה

עמוד:8

ביסוד האינדוקציה . למחלוקת שאין לגשר עליה ציפיתי בכל הנוגע למושג של " יצר המות , " הקיים בדמות עיקרון של הרס לפי אחת התיאוריות של פרויד , והמת יצב כניגוד קוטבי לכל האינסטינקטים מקיימי החיים . היפותיזה זו שהיא זרה כל כך לרוחם של ביולוגים , נראית בעיני חוקר ההתנהגות במיוחד לא רק כבלתי הכרחית , אלא אף ככוזבת מיסודה . על פי רוב נוהגים למנות את התוקפנות בין גילוייו של אותו יצר מות , אך התוקפנות אינסטינקט היא לא פחות מכל אינסטינקט שהוא , ובתנאים טבעיים משמשת היא לקיום החיים והמין באותה מידה ממש כמו האינסטינקטים האחרים . אצל האדם , שתנאי חייו נשתנו על ידי יצירתו העצמית , מביא יצר התוקפנות לעיתים קרובות לתוצאות מזיקות ביותר , אולם כדבר הזה מתרחש גם לגבי יצרים אחרים , אף אם לא באורח דרמתי כל כך . אולם משהצגתי עמדתי זו לגבי התיאוריה של יצר המות לפני שומעי הפסיכואנליטיקאים , מצאתי עצמי מתפרץ לדלתים פתוחות . מיד ציינו לפני כתובים רבים בכתביו של פרויד , המוכיחים מה מעט בטח הוא עצמו בהיפותיזה הדואליסטית שלו . ככל מ 1 ניסט מובהק וככל חוקר טבע האמון על חוקיות כללית , לא היה ודאי גם פרויד עצמו מאושר מהצעת היפותיזה כעין זו . משנפניתי מהם והלכתי לטבול בים כדי להכיר את חייהם החפשיים של דגי האלמוגים , ועין בעין ראיתי מה גדולה חשיבותה של תוקפנות לקיום מינם , גמרתי בנפשי לכתוב ספרי זה . עד כדי כך כבר רב הידע שנצטבר תוך מחקר התנהגותם של בעל חיים על התוקפנות , שדי בו לפענח סיבותיהם של כמה מגילוייה השליליים אצל האדם . אף שהבנת סיבותיה של מחלה עדיין אין בה משום דרך לריפויה , הריהי אחד התנאים הראשוניים לכך . חושש אני שהתפקיד שנטלתי על עצמי הוא הרבה למעלה משיעור כשרון הכתיבה שלי . כמעט מן הנמנע הוא להסביר במלים כיצד בנויה מערכת פעולה כלשהי , שבה משפיע כל חלק השפעה חוזרת הדדית על כל חלק אחר . אפילו לגבי פעולתו של מנוע בנזין , למשל , שעה שמבקש אדם להסבירה , אינו יודע במה לפתוח . אם יפתח בהסברת ענינו של גל הארכובה , הרי טרם הבין השומע כיצד פועלים הטלטלים , הבוכנות , השסתומים , גל הפיקות וכוי וכוי . איבריה של מערכת פעולה שלמה ניתנים להבנה רק מתוך מכלולם , או שאינם מובנים כל עיקר . ככל שהמערכת מורכבת יותר , כן גובר קושי זה שכל חוקר ומורה חייב להתגבר עליו . והרי המסכת של אורחות ההתנהגות , בין אלה היצריים ובין אלה המוקנים על ידי התרבות , זו המסכת המעצבת את חייו החברתיים של האדם , היא המסובכת ביותר מכל שידוע לנו עלי אדמות . בתוך מבור זה של השפעות הדדיות , מאמין אני שעלה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר