הקדמת העורכות

עמוד:XIII

מקומם › של › רגשות › בטיפול › קוגניטיבי-התנהגותי הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית ( וכמוה גישות אחרות , כגון הגישה הפסיכודינמית וגישות ממוקדות-רגשות ) רואה ברגשות מערכת חיונית המספקת לאדם מידע על משמעות מאורעות בחייו לגבי רווחתו , וכן מערכת המאפשרת התארגנות לתגובה מהירה ומסתגלת Frijda ) . ( 1986 ; Izard , 1991 ; Tomkins , 1963 רגשות ותחושות שליליים מפנים את תשומת הלב של האדם לנושאים חשובים לרווחתו . לכן , מטרת הטיפול היא ללמד את המטופל לשים לב לרגשות ולתחושות שליליים , להתמודד אתם , לווסתם , ובה בשעה ליהנות מרגשות ותחושות חיוביים . ( Fredrickson , 1998 ) הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי שם דגש על שני מוקדים : הראשון הוא ההבחנה בין תגובות רגשיות המגבילות את יכולת האדם להשיג את מטרותיו ( כגון פוביות , ( ובין רגשות המוסיפים לחיי האדם ברק ומשמעות . הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית מציעה שהטיפול ישאף להפחית חוויות רגשיות מן הסוג הראשון , אך לא מהסוג השני . המוקד השני תורם ליחסי גומלין הרמוניים ומתואמים בין תגובות רגשיות ובין קוגניציה . כך , ניתן לראות בטכניקות טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ניסיון לגשר על הפער ולשלב בין קוגניציה ורגש . הדגש על קוגניציה והתנהגותית בשמה של הגישה עלול ליצור את הרושם המוטעה , שפגישות טיפול בגישה זו מורכבות מדיונים מופשטים על טבעם של העולם והאדם ועל מידת הרציונליות שבהם , בשילוב עם הדרכה יבשה וטכנית לצורות התנהגות מסוימות , שאינה משאירה מקום לרגשות . אולם בפועל , טכניקות טיפול קוגניטיבי-התנהגותי רבות מערבות רגשות . לדוגמה , טכניקת החשיפה מבוססת על תהליך המעורר רגשות ותחושות . ( Foa & Kozak , 1982 ) גם לינהן ( Linehan , 1993 ) רואה בתיקוף של ויסות רגשות חלק חיוני בטיפול באנשים הסובלים מהפרעות אישיות למיניהן . לסיכום , בשעה שהתנהגות וקוגניציה הן אבני הבניין של שיטת הטיפול , רגשות הם גם האמצעי וגם המטרה של הטיפול בגישה הקוגניטיבית-התנהגותית . מבנה › הספר › בספר מרוכז חלק מהידע הפסיכולוגי על טיפולים קוגניטיביים-התנהגותיים ועל יישומם להפרעות נפשיות . בהיותו ספר ראשון מסוגו בעברית , הוא מנסה תחילה להציג את העקרונות הבסיסיים של טיפולים קוגניטיביים-התנהגותיים ולהסביר כיצד נעשית הערכת מקרה לטיפול . אחרי הסבר כללי זה מוצגים הפרקים הדנים בהפרעות שונות והמפרטים את שיטות הטיפול בהן ואת הידוע על הצלחתן , לרבות גישת " הגל השלישי , " המרחיבה את הגישה הקוגניטיביתהתנהגותית . הכרך הראשון כולל הסברים כלליים על הגישה ואת עקרונות הטיפול , ומתאר באופן פרטני את הטיפול במגוון הפרעות נפשיות בקרב מבוגרים . הכרך השני מתאר טיפולים בהפרעות נפשיות בקרב ילדים ונוער , וכולל הקדמה כללית לטיפול באוכלוסיה זו . שני הכרכים דנים בהפרעות הנפשיות הנפוצות ביותר באוכלוסיה הנדונה . כל אחד מהפרקים מתאר את הטיפולים הקוגניטיביים-התנהגותיים שנמצאו יעילים להפרעה , על פי מידת יעילות הטיפול כפי שהיא נמדדת מיד לאחר סיום הטיפול ובתקופה שלאחריו . הפרקים מלווים בדוגמה טיפולית

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר