הקדמת העורכות

עמוד:XII

להצלחה בטיפול ? אילו סוגי טיפולים מותאמים לבעיה הנדונה ? מה ידוע על מידת ההצלחה של כל אחד מהם ? כשהמטפל והמטופל ערים לשאלות אלו ומוצאים להן תשובות ברורות , לטיפול יש סיכוי רב יותר להניב תוצאות משמעותיות ולתרום לרווחתו של המטופל . טיפול › קוגניטיביים-התנהגותיים › בהשוואה › לשתי › הגישות › המוכרות › של › טיפול › פסיכולוגי › : טיפול › פסיכודינמי › וטיפול › משפחתי טיפול קוגניטיבי-התנהגותי חולק עם אסכולות הטיפול האחרות את האמונה בחשיבות ההקלה על סבל אנושי . טיפול קוגניטיבי-התנהגותי וטיפול דינמי שונים בכמה היבטים חשובים , הנוגעים לבסיס הפילוסופי של הטיפול , אך גם למהלך הטיפול היום-יומי . ראשית , טיפול קוגניטיביהתנהגותי רואה את תפקידו העיקרי בהפחתת מצוקה כפי שהיא מוגדרת ונמדדת בתחילתו . לפי גישה זו , שחרור המטופל ממצוקה תאפשר לו למצות את הפוטנציאל הגלום בו לפי ראות עיניו . כך , אף שמטרת הטיפול מוגדרת כהפחתת המצוקה , העלאת הרווחה וצמיחה פסיכולוגית נמנות עם התוצאות המצופות מהטיפול . לעומת זאת , בגישה הפסיכודינמית הערכת המצוקה היא כללית יותר , קשורה לתפיסה כללית של מטרות האדם וצרכיו , כגון הצורך באינטימיות , בחוויה מלאה ואותנטית של העולם הרגשי ובצמיחה אישית . גישה זו מניחה לעתים קרובות שהמטופל אינו מודע למלוא צרכיו ושיש בידי המטפל תובנות או ידיעות לגבי המטופל שאינן בידיו . שנית , טיפול קוגניטיבי-התנהגותי הוא פחות שאפתני במטרותיו : מטרתו העיקרית היא להפחית את המצוקה הנפשית כפי שהיא הוגדרה ונמדדה . לעומת זאת , מטרת הטיפול הדינמי היא במקרים רבים כללית ורחבה יותר , והיא עשויה לכלול למשל שינויים במבנה האישיות , שייתכן שהובילו למצוקה . שלישית , טיפול קוגניטיבי-התנהגותי נוטה להבחין בין גורמים ראשוניים למצוקה ( אטיולוגיים , ( לבין גורמים המשמרים אותה , מתוך הנחה שהם אינם בהכרח זהים ולעתים הגורמים הראשוניים למצוקה אינם המפתח לפתרונה , בייחוד אם מדובר באירועים מעברו של המטופל . שלא כך , אסכולות דינמיות בדרך כלל מכוונות כלפי הגורמים הראשוניים , ולכן שמות דגש על ההיסטוריה ההתפתחותית של המטופל , על אירועים בעברו החל בילדות וכיו . ב" הבדל נוסף בין הגישות קשור לטכניקה הטיפולית . הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי ממוקד במאמץ להביא לשינוי בהתנהגויות ובמחשבות הגורמות למצוקה אצל המטופל על ידי תרגול , תצפית והערכה של ההתנהגות והחשיבה , בעוד הטיפול הדינמי במקרים רבים ממוקד בניתוח היחסים בין המטופל והמטפל ככלי מרכזי להשגת תובנה ושינוי רגשי . טיפול קוגניטיבי-התנהגותי שונה מטיפול משפחתי ומגישות מערכתיות בכך שהוא רואה במטופל עצמו את מוקד הטיפול ומסתייע במשפחה ובמערכות חברתיות רק כשהן יכולות לסייע בטיפול בבעיה מסוימת , ואילו הגישות המשפחתיות והמערכתיות מגדירות את מוקד הטיפול כמערכת המכילה קבוצת אנשים . ספר זה , מלבד מסירת מידע על המחקר ועל הפרקטיקה של טיפולים קוגניטיבייםהתנהגותיים , עשוי לפתוח דיון במנגנונים העומדים מאחורי טיפולים פסיכולוגיים באופן כללי . סוגי טיפול אלה ואחרים יכולים להביא מזור ולהקטין מצוקה פסיכולוגית . כדי להבין אילו סוגי טיפול יעילים לאילו הפרעות , יש צורך לחקור מהם מנגנוני השינוי ( קשר טיפולי , חשיפה , וכיו"ב ) העומדים בבסיסם .

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר