טיפול קוגניטיבי-התנהגותי במבוגרים

עמוד:II

Cognitive Behavioral Therapy for Adults Therapeutic Principles Editors : Sofi Marom , Eva Gilboa-Schechtman , Nilly Mor , Joop Meijers עריכה לשונית : עפרה פרי הפקה , עימוד ועיצוב : דיונון מבית פרובוק בע"מ דאנאקוד : 158-55501 ) כל הזכויות שמורות ( 2011 ) להוצאת דיונון מבית פרובוק בע"מ שטראוס , 3 תל אביב טל : 03-5257999 books @ probook . co . il www . probook . co . il אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגרי מידע לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר , כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מאת ההוצאה לאור .

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר