מוצא ואופי

עמוד:13

( 121 היא פוסקת עליו , שלא היה מסוגל לתפוס את המיתודה [ של משרד החוץ , [ 'שהיתה אמנם פשוטה , אך היתה בה דקות כלשהי ובוודאי היתה מעבר לתפי מתו השכלית והבנתו הפוליטית של אייכמן' ( עמ' . 4 ( 144 על אף זלזולה בשכלו של אייכמן אומרת לנו חנה ארנדט , כי 'הוכר לא לבד כמומחה ב"שאלה היהודית , " בסבכי הארגונים היהודיים והמפלגות הציו ניות , אלא גם כ"בר םמך" בהגירה ובפינוי "כ , מייםטר" היודע כיצד להניע בני אדם' ( עמ' . ( 60 נוסף לכך נאמר לנו , כי 'היו שני דברים , שהוא ידע לעשותם יפה , יותר יפה מאחרים . הוא ידע לארגן וידע לשאת ולתת' ( עמ' — ( 40 כשרונות הראויים להתכבד בהם , שלא היינו משערים מציאותם באדם פשוט . ועוד אומרת היא לנו , כי 'עתה [ במשפט שלו ] ידע , כיצד קוראים תעודות ; דבר שלא ידע בעת החקירה הטרום משפטית , והיטיב לדעת זאת מן הסניגור שלו' ( עמ' . ( 202 בשביל 'בן בלי מעמד' ( עמ' ( 28 מעוט חינור זה לא דבר קל הוא להשיג בשמונה חודשים מה שהסטודנטים למשפטים ולהיסטוריה נותנים עליו שנים של לימוד . חנה ארנדט מקדישה הרבה מזמנה לבחינת אופן התבטאותו של אייכמן . היא מקבלת טענתו כי 'הלשון הרשמית היא לשוני היחידה' ( עמ ' , ( 44-43 ומגיעה לידי הכללה , ש'באמת ובתמים לא היה מסוגל להוציא מפיו דיבור אחד שלא היה "קלישה ' " ( עמ' . ( 44 לאחר מכן היא מוסיפה , כי 'סגולה מחרידה זאת לנחם עצמו במטבעות לשון משומשים לא זנחה אותו אף בשעת מותו' ( עמ ' . ( 50 הדוגמאות שניתנו מאמרותיו של אייכמן לאמיתו של דבר אין כמעט אחת שאפשר לראותה כדיבור ממשלתי רשמי , ורק אחדות מהן הן בגדר ' קלישאות . ' למשל , הדוגמאות שלהלן שהובאו בספרה של מרת ארנדט אין לומר עליהן שהן 'לשון שרד : ' 'אקפוץ לתוך קברי כשאני צוחק' ( עמ' , ( 42 ' לסרוק את אירופה ממערב למזרח' בחיפוש אחר יהודים ( דיבור שהשתמשו בו לראשונה בפרוטוקול של הישיבה בוואנזיי , שהוכן על ידי אייכמן , עמ' ;( 123 'יער של קשיים' ( עמ' ;( 144 'ריקנות פעורת פה' ( עמ' ( 62 , 'הריקוד הישן' ( עמ' ( 30 , 'מערבולת של מוות' ( עמ' ;( 102 'אפאתיה של שור מובל אל אבוסו' ( עמ' ;( 52 'שילח רסן מלשונו' ( עמ' ;( 74 'שיכורי כוחם' ( עמ' ;( 74 ' כמו עקירת שן' ( עמ' ;( 61 הקובלנה של אייכמן , כי 'נצלה עד שהאומצה היתה ראויה לאכילה' ( עמ' ;( 203 וכן ביטויים כגון : 'זאת [ אכםטרמינאציה ] צריך לעשות בדרך יותר אלגאנטית , ' שאייכמן מייחסו לחוגי המיניסטריון לשטחים הכבושים במזרח ; 'עלי לפנות את הטינוף היהודי מן הפרובינציה , ' אמר וחזר ואמר לא אחת לד"ר ישראל קאסטנר — ° אמרות אלה כלום ' קלישאות' הן ? האם אותו ז'ארגון של קלפנים שהשתמש בו בבית המשפט , grilled * באנגלית , משמעו גם 'נחקר . '

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר