הקדמה

מתוך:  > העקוב למישור > הקדמה

עמוד:9

אים הלהוטים אחר סנסאציות : כלב נושך אדם — אין זה בגדר חדשות , לא כן אדם נושך כלב ... ביקורת הספר היתה ברובה המכריע שלילית , ואולם רבים מקוראי הספר , שלא היתה להם , אף אי אפשר היה לצפות שתהיה להם , היכולת לחשוף את השיבושים והעיוותים הזרועים על פני כל חיבורה אפשר שקיבלו את סיכומיה ומסקנותיה בתורת דעות מוסכמות , ולא עלתה על דעתם שםופרת זאת , שאת דבריה רגילים היו לקרוא , תעתיר עליהם שקרים וזיופים לאין שיעור . במסיבות אלה כתב המחבר את הספר הזה ולו שתי מגמות . אחת , להוכיח בבירור , שהדברים האמורים במאמריה ובספר של מרת ח . ארנדט , לפי תוכנם , כוזבים מן הצד ההיסטורי . ואחת , לתת לקורא תמונה מיוסדת בעובדות של אייכמן ומעללו ; סקירה על כמה מן הבחינות המכריעות של המשפט הבינלאו מי הפלילי , שנגיעה להן בעניין זד ; , סיכום על המשפט ועל פסקי הדין ; וקצת דברים שהוכחותיהם בצידם נבררו ברוב קפידה —אם כי בהכרח יש בה הברירה מן הארעיות —על המצב כפי שהיד . קיים בכל הכרוך בשואה , על כל סבכי גילוייו , גילויי סבל ואכזריות שאין חקר להם , גילויי שפלות והתעלות . בעניין הראשון הספר פולמוסי ודן בדברי זדון של חנה ארנדט , הטפילים צללי אשמה על קדושים ומעונים , ובשיבושים שנשתבשה בהם , לכל הפחות בחלק מהם . גידרתי עצמי , מתוך צמצום גמור כמעט , בשיבושי עובדות שלה , הואיל ומעשה הסרת המסווה מן העובדות אין טוב ממנו לסתירת כל הכללותיה וםיכומיה . שימושים שהיא עושה ברמיזות , בקינטור שכלאחד יד , בהעללה , בהרשעה על דרך הצירוף ובאירוניה קשוחה , נדונו כאן רק בריפרוף , הואיל ויש לסמוך על הקורא המשכיל , שלאחר שיובהרו לו העובדות יהא ללא ספק מסוגל להבחין במידות הללו . מאמריה של חנה ארנדט ב'ניו יורקר' צוינו בספר בספרות רומיות ( שלאחריהן מספרי עמודים ) בדרך זו : ו מציין חוברת 16 בפברואר : וו חוברת 23 בפברואר ; ווו חוברת 2 במארס ; 9 rnnin 1 v במארס ; v חוברת 16 במארס ; ציונים לספרה סומנו רק במספרי העמודים בסוגריים . ציונים למהדורת הכים המאוחרת סומנו במלים 'מהדורת כיס' ומספרי העמודים . כל ההדגשות הן שלי , אלא אם פורש שלא כן הוא . בעניין המגמה השנייה , עם שמצטמצם מחבר הספר הזה בנושאים שדנה בהם חנה ארנדט , לא נמנע מלהביא ציטאטות , המתפרסמות כאן לראשונה , מתעודות ששייכות להן בסוגיה זו , שתורגמו מכעשרים לשונות ; בנוסף לציוני עניינים והערות ביבליוגראפיות שהובאו בזה לתועלתו של הקורא הרגיל , שיוכל לשער מזה על ההיקף העצום של החומר הכרוך בכך , וכן ייעזר בהם ההיסטוריון למצוא דרך אל אותו תל עצום של חומר יםוד

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר