הקדמה

מתוך:  > העקוב למישור > הקדמה

עמוד:8

עבודתם של אנשים ומוסדות אלה , שסוכמו בקיצור בנספח הביבליוגראפי , 2 התנהלה במיעוט פרסום וברוב מסירות . תלי תלים של חומר נאספו — מיסמכים רשמיים , כתבים שהוטמנו בידי יהודים שניםפו אחר כך , עדויות מפי שרידי מחנות הריכוז וההשמדה ומפי עדי ראייה שאינם יהודים , ורשומות של משפטי פשעי מלחמה ופשעי האכזריות הנאצית , שנערכו אחרי המלחמה . אף על פי כן , גם לאחר ששוקעו בזה שנות עבודה הרבה של אנשים הרבה , עדיין בתחילת המשימה אנו עומדים . עוד ימים רבים וחוקרים מרובים פי כמה דרושים יהיו עד שנוכל להגיע לכלל ראייה כוללת ומאוזנת כלשהי של השואה . לא ייפלא אפוא , שמשפט אייכמן בירושלים עורר עניין ציבורי ומדעי כאחד . רב היה חומר הראיות שהוצג בפני בית המשפט בירושלים על מעשי הזוועות של הנאצים בהגשמת תכנית ההשמדה שלהם ביהודים , במידה שהעיד על חלקו של אייכמן בה . הבהרת הבסיס החוקי של המשפט נודעו לה חשיבות ומשמעות גם בתחום התפתחותו של המשפט הבינלאומי הפלילי . המשפט הביא לידי פרסומם של מאמרים וספרים מרובים , ורשימה נבחרת מהם ניתנת בנספח הביבליוגראפי . 1 אחד מן הספרים שניתן לו פרסום רב ביותר , בא מידה של חנה ארנדט , זו שאמרה שהיא יודעת בעל פה כל מה שניתן לדעת על השואה ( עמ' , ( 6 ואף על פי כן , כפי שנראה בבאות , נעלמו ממנה גופי עובדות שבלא ידיעתן אין חיבורים כאלה יכולים להיכתב . חיבורה של חנה ארנדט על משפט אייכמן הופיע קודם בחודשים פברואר ומארס , 1963 בחמש חוברות רצופות של The New Yorker תחת הכותרת : 'אייכטן בירושלים . ' במאי 1963 פורסמו אלה על ידי 'וייקינג פרם' בספר ששמו : . Eichmann in Jerusalem : A Report on the Banality of Evil המאמרים והספר אינם נבדלים הרבה בתוכנם . ביאנואר 1965 הוציאה 'וייקינג פרס' אותו ספר במהדורת כיס . ( Compass 8001 < 3 ) המהדורה החדשה הזאת קרויה ' מוגהה ומורחבת , ' אך בהערה לקורא אומרת המחברת : 'ההגהות ... נוגעות לתריסר טעויות טכניות , שאין בשום אחת מהן כדי להשפיע על הניתוח או הטיעון של הכתוב מעיקרו , ' 'אף רוב ההוספות טבען טכני ; ' 'אופיו של הספר לא נשתנה כל עיקר . ' מן העניין הנרחב , שעורר חיבורה של ח . ארנדט בנושא זה , נמצאנו למדים , כי הקהל ברובו צמא היה לסקירה כללית על המשפט ומםיבתו החוקית ועל השואה . במידה מסוימת נתקבלו מאמריה וספרה של מרת ארנדט בחלקים מסוימים של הציבור בשל הרצון למלא את החלל הריק שנתהווה על ידי היעדרן של סקירות מעטם של מלומדים מומחים . בעצם הדבר אפשר לומר שהספר זכה ל , succes de scandale לפי הנוסחה המקובלת במדריכים לעיתונ

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר