הקדמה

מתוך:  > העקוב למישור > הקדמה

עמוד:7

הקדמה השואה שהביאו הגרמנים על העם היהודים בימי מלחמת העולם השנייה עצומה היתה כל כך ונתקפלו בה גורמים מרובים כל כך , שהיא מהממת לחלוטין את כוחות ההבחן והדמיון שלנו . בשביל שנתפוס למלוא פרטיו את מעשה הכחדתן של אלפי קהילות יהודיות ברחבי אירופה ורציחתם של כשישה מיליונים בני אדמ , איש ואשה , זקן וצעיר , בריא וחולה , בחשבון מחושב , מן ההכרח שנדע להקיף תלי תלים של אינפורמאציה ולעשות אינפורמאציה זו חומר למחקר שקול . מושג מה על עוצם היקפו של ניסיון כזה יתקבל לנו מעצם מניין הצדדים הנוגעים בדבר : הקרבנות היהודים בתוך תחום ההשפעה הנאצי ומחוצה לו , סבלם וגבורתם וכו ; ' האשמים — הגרמנים , בין יחידים ( בהמוניהם ) ובין כלל מוסדות האומה כולם — הממשלה , המפלגה , הצבא , המשק - , בעלי בריתם של הנאצים וגרוריהם , העומדים מן הצד —שכני היהודים בחבלי ארץ הכבושים בידי הנאצים , הנתונים לשלטונם או הקשורים בהם , הנייטראלים , הקרובים לזירת המעשים והרחוקים ממנה ; ברית האומות המאוחדות , המוסדות הבינלאומיים והעל לאומיים , כגון הצלב האדום הבינלאומי והכנסיות הנוצריות השונות . כל הצדדים האלה נגיעה להם , בדרך אחת או אחרת , במה שעלה אז ליהודים . אין להבין כראוי צד אחד בלא םמוכיו אל כל השאר . בנוסף לכך דרושה ידיעה יסודית בכלל תולדותיה של התקופה הזאת , הואיל ומנת גורלם של היהודים קשורה היתה קשר פנימי בכלל המגמות והמעשים בשנים שקדמו למלחמה ובעצם שנות המלחמה . אכן , חקר השואה בכללותה רחב בהיקפו ועשיר בפרטיו ומורכב בזיקות גומלים שלו עד כדי כך , שלפי שעה הוא מעבר להישג ידו של היסטוריון יחיד , ואפילו מופלג הוא ביותר . מטעם זה שקדו מלומדים הרבה , אם בפני עצמם ואם במסגרת מוסדות מחקר שנתייחדו לכך , בליקוטם וניפויים בזהירות מרובה של ערימות ערימות של נתונים שנלקטו ממקורות מרובים לאין מספר ובלשונות שונות .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר