הבעלות על החינוך הלאומי וה'זרמים' בחינוך.

עמוד:2

הבעלות על החינוך הלאומי וה'זרמים' בחינוך . שתי שאלות יסוד חברתיות ולאומיות הקשורות זו בזו , היו ציר התפתחותה של מערכת החינוך הלאומי בארץ . משתי השאלות הללו עולים נושאים שונים , מהם פדגוגיים ומהם הנוגעים בזיקה ההדדית שבין חינוך לחברה . אלה הם המסגרת והתוכן של פרק זה ו ( 1 ) שאלת הבעלות על החינוך הלאומי בארץ . עד סוף שנת 1932 היתה מערכת החינוך הלאומי בבעלותם של 'ההסתדרות הציונית' ומוסדותיה . בסוף 1932 הועברה הבעלות לידי היישוב בארץ — 'כנסת ישראל' 'הועד הלאומי . ' ואולם עד להעברת הבעלות התנהל בתנועה הציונית ובמוסדות היישוב ויכוח ומאבק , שחברו בהם טיעונים ערכיים ופדגוגיים , מלווים באינטרסים ובתביעות פוליטיות . תהליך זה על תוצאותיו קבע לא במעט את טיבו של החינוך הלאומי . ( 2 ) מערכת החינוך הלאומי בתקופת 'היישוב' כונתה לימים 'הזרמים בחינוך . ' הכוונה היא לשלושת הזרמים שפעלו עד שנת , 1953 כשנחקק חוק החינוך הממלכתי : ' הזרם הכללי , ' 'זרם המזרחי' ( הדתי הלאומי ) ו'זרם העובדים . ' בשל קיומם של זרמים חינוכיים הפועלים בזיקה למסגרות חברתיות ופוליטיות , ובשל היות החינוך זירה למאבקים בין אותן קבוצות פוליטיות נשתווה למבנה הזרמים בחינוך דימוי ואופי של מערכת מפוצלת , שאין בה איזון נאות בין שאלות שהן חינוכיות במהותן ובין עיסוקים בנושאים המוגדרים כפוליטיים , עד שהיו שהגדירו את זרם העובדים ואת ' המזרחי' זרמים פוליטיים יותר מאשר חינוכיים . 2 אצ"מ , , E 37 ברי , 12734 דין וחשבון של ועדת החקירה במערכת החינוך של כנסת ישראל בארץ ישראל , , 1947 עמ' . 4 3 גליקסון , הארץ , . 29 . 3 . 1936 זירת התנצחות ומאבקים פוליטיים , לא רק בשאלות הנוגעות לו עצמו , אלא גם בשאלות הקשורות בריבונות הלאומית בכלל ובדרכי הגשמתה . אישור לקביעה זו ניתן גם בראיה מן החוץ . דין וחשבון של ועדת חקירה שמינה משרד המושבות ב 1945 ( ועדת מק נייר ) ( McNair Report ) קובע : חינוך פירושו משהו יותר ממה שרואים בו באנגליה או ברוב הארצות האחרות . אין פירושו אך ורק תהליך של עיצוב אופיו , הכשרת שכלו ופיתוח כשרונותיו של הילד בלבד , כדי לעשותו אישיות מושלמת וחבר יעיל בחברה . החינוך העברי מתכוון להשפיע על חיי הילד כמעט מכל בחינותיהם [ ... ] כן יש בו גם מיסודות הרגש , והוא נחשב כאחד מן הכלים העיקריים בבניין הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל [ ... ] אחת המטרות הראשיות ברוב בתי הספר היא לנטוע בלב הילדים אהבה עמוקה לארץ , וביחוד דביקות בארץ ישראל כארץ הבית הלאומי .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר