טבלאות

עמוד:ח

טבלאות טבלה 1 התפלגות התלמידים במוסדות מחלקת החינוך בשנים תרע-ט"תרפ 7 א" טבלה 2 מנהל החינוך של הוועד הלאומי 45 טבלה 3 התפלגות הזרמים בדרגות החינוך השונות בתום תקופת המנדט ( באחוזים ) 48 טבלה 4 התפלגות התלמידים על פי הבעלות על בתי הספר בשנת תרפ 49 ו" טבלה 5 גידול התלמידים בדרגות החינוך , תרע"ט , תרצ"ג , תש 53 ה" טבלה 6 מערכת שעות שבועית בבית הספר הכללי לבנים 57 טבלה 7 מערכת שעות שבועית בבית הספר הכללי לבנות ובבית הספר הכללי המעורב 58 טבלה 8 מערכת שעות שבועית בבית הספר לבנים מזרם 'המזרחי' ( תרצ"ב ) 63 טבלה 9 מערכת שעות שבועית בבית הספר לבנות מזרם 'המזרחי' ( תרצ"ב ) 64 טבלה 10 מערכת שעות שבועית לבית הספר מזרם העובדים 72 טבלה 11 תוכנית הלימודים בבית הספר התיכון 85 טבלה 12 מסגרות הנוער בתקופת המנדט 135

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר