מחקר הר שומרון תשכ"ז-תשמ"ג

עמוד:7

מחקר הר שומרון תשכ-ז"תשמ"ג מבוא הר שומרון תופס מקום מרכזי בתולדות ארץ ישראל בימי קדם ובעת החדשה . עם זאת , עד 1967 הוקדשו לאיזור זה רק מחקרים מעטים יחסית . עוד לפני מלחמת השחרור היתה הגישה אליו קשה , ובזמן השלטון הירדני נחסם האיזור בפני חוקרים ישראלים . אי אפשר לקבוע , שלא נעשו עבודות חשובות גם בעבר , אך היקפן היה צנוע , יחסית , למימצא בשטח ולמחקר בחבלי ארץ אחרים . אחד התחומים בהם נעשו עבודות חשובות היה התחום הארכיאולוגי . בשנות החמישים נערכו חפירות נרחבות בתל שכם , תל אל פרעה ודותן , בה החלו החפירות כבר בסוף שנות הארבעים . חפירות אלו נוספו לחפירות שכבר נעשו קודם לכן בשכם , שומרון , שילה ואתרים קטנים נוספים . מלחמת ששת הימים פתחה את האיזור לפני המחקר הישראלי . העובדה , שהאיזור היה בלתי ידוע יחסית , והגישה אליו קלה , משכה חוקרים רבים מתחומים שונים ומגוונים . חלק מהמחקרים עסקו ביהודה ושומרון , וחלקם בשומרון או בחלקים ממנו . בסקירה זו נתייחס בעיקר לעבודות בשומרון , בו עוסק קובץ זה . במהלך עבודות שונות התברר ייחודו של השומרון . היישוב המודרני בשומרון התפתח בקצב פחות מואץ מאשר באיזורים אחרים , לרבות איזור יהודה , שאף הוא היה תחת שלטון ירדני . כתוצאה מכך נותרו באיזור שרידים רבים , מהם על פני השטח ומהם אזורי חפירה ומחקר מבטיחים . הכפר הערבי המסורתי משמר אף הוא , במידה רבה , את דמותו של הכפר הקדום , ורק בשנים האחרונות הואץ קצב הפיתוח , והשינויים באיזור רבים ומהירים . בשטחי מדינת ישראל נעשו עבודות תשתית מצוינות ומקיפות , כגון : סקר ומיפוי גיאולוגי , מיפוי שטחים חקלאיים , סקר מרעה טבעי , רישום מקורות מים ועבודות נוספות . משנת תשכ"ז החלו להתבצע עבודות דומות בשומרון . כך , למשל , פורסם בשנת 1970 מחקר על הגיאולוגיה של םינקלינת שכם , ופורסמו מספר מפות גיאולוגיות של האיזור . יואל דן סקר ומיפה את קרקעות שומרון וסיפק , לראשונה , רישום מפורט של הרכבן . רישום זה משמש בסיס למחקרים נוספים , העוסקים במיון טיב הקרקעות . מטעמם של המימשל ביהודה ושומרון , ומוסדות המים בארץ , נעשו בדיקות של מקורות המים ואף הוכנה על ידי תה"ל תוכנית אב להספקת מים לאיזור . חלק מעבודות אלו סוכמו והוגשו לציבור הרחב בקובץ יהודה ושומרון ( ירושלים תשל . ( ז" מחקרים אלה משמשים כיום בסיס לעבודות היסטוריות , ארכיאולוגיות וחקלאיות . קשה לסכם עבודות מגוונות אלו . מכל מקום , ניתן לקבוע , שבתקופות קדומות היה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר