אברהם כהן הירירה בעלי ישער השמים' תייו,יצירתו והשעעתה

עמוד:יב

רופפת מאוד , והכינוי שמשתמש בו קנור אפשר שהוא תרגום הביטוי 'מגלות ירושלים אשר בספרד / שבא בתרגום העברי שהשתמש בו . היהודים הספרדים באמשטרדם היו מרבים להתקרא פורטוגיזים , אפילו באורח רשמי , אם כי רק קצתם היו מיוצאי פורטוגל . מכל מקום ודאי הוא , שבמיסמר רשמי הטעים הירירה בפירוש שלא נולד בספרד ושמעודו לא היה מנתיני מלר ספרד י . בוודאות גמורה אין אנו יכולים אלא לומר , שגדל באיטליה ושנתחנך שם . המשורר האחד , שהוא מצטט ממנו , הוא טורקוואטו טאסו . משפחתו היתה בת חסותו של הדוכס הגדול מטוסקאנה שבפירנצי , ובתעודות שונות הסתמכה על זכויותיה כאזרחי טוסקאנה . 8 השאלה , אם חזרה המשפחה באורח רשמי אל היהדות , או אם גם כאן עדיין היו חיים כקאתולים למראית-עין , אין להשיב עליה בבטחון . אנוסים רבים , בייחוד אותם שהיו להם קשרימסחר מסועפים , הוסיפו באותו פרק-זמן , במחציתה השנייה של המאה הט"ז , לחיות כיהודים נסתרים במשר שנים גם לאחר הגירתם מחצי-האי האיברי ; אף היו יהודים שחיו בשני המישורים כאחד — התהלכו כיהודים בין יהודים ואין מכלים דבר , אר לא קיפחו זכויותיהם הואיל והיו נחשבים כסוחרים ואזרחים נוצרים של המדינה . 7 ראה לשון מיסמר זה בספרו של ה . די קאסטרי Les Sources inedites de l'histoire du Maroc , archives et bibliotheques , d'Angleterre כרך ב , פאריס , 1925 עמ' 8 . 108—107 השווה ההערה הקודמת .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר