אברהם כהן הירירה בעלי ישער השמים' תייו,יצירתו והשעעתה

עמוד:ז

ולהבינה , באמצעי הניאופלטוניות . לעומת החיבורים הנזכרים לעיל , שלפי שעה נשתמרו בחלקם הגדול רק בכתבי-יד ובשל לשונם העברית נשארו חתומים בפני קוראים שאינם יהודים , הרי ספר זה הגיע בנוסח לאטיני — אףו כי בנוסח מקוצר מאוד — לידיעתם של קוראים בעולם הנוצרי , שוחרי דעת בפילוסופיה ותיאולוגיה . הוא כלול בחיבור גדול שבתנאי עולם המלומדים והמשכילים של המאה הי"ז זכה לפירסום רב ונודע למרחוק . לפיכך נתייחדה לספר זה משמעות מכרעת לגבי תפיסת הקבלה כשיטת-מחשבה פילוסופית , או קרובה אל הפילוסופיה , ובמאה וחמישים השנים שלאחר הופעת התמצית הלאטינית נחשב הספר בעיני המתעניינים בפילוסופיה כתיאור מוסמך של דרכי-מחשבה קבליות . הוא . מילא תפקיד לא מבוטל בוויכוח על מוצאה ומהותה של שיטת שפינתה — שהרי הנוסח הלאטיני הופיע מקץ שנה בלבד לפרסום המהדורה הראשונה של ה'אתיקה' לשפינוזה . משום כך גם עורר הספר לימים עניין בין כותבי תולדות הפילוסופיה בדורות שקדמו לאידיאליזם הגרמני וקנה לו בתחום זה חשיבות , שלא היתה לה כמותה כלל מבחינת התפתחותה הפנימית ותיאורה של הקבלה . אפילו עכשיו עדיין הוא ראוי לציון בתולדות הפילוסופיה כניסיון לביסוס עיוני של ראיית-העולם ושל תורת-האלוהות הקבלית , אם כי ניסיון זה רחוק מאותו מישור שעליו נערך כיום החקר המדעי של הקבלה . ולא זו אף זו י מה שהיה בוודאי בספר זה מן המתמיה מבחינת מערכי ההגות היהודית הפנימית ומן הדוחה את הקורא השרוי בתוך עולמה של הקבלה , הוא שהכשירו להיקלט בחוגי מלומדים שלא מבני-ברית . שכן , לגופו של

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר