אברהם כהן הירירה בעלי ישער השמים' תייו,יצירתו והשעעתה

עמוד:ו

הקבלית המקורית , שהיא גנוסטית ביסודה , והניאופלטונית נמצאה הקבלה מתפתחת במידה מרובה למה שראוי להיקרא תיאולוגיה מיסטית של היהדות . אמנם , על-פי רוב לא התרחש תהליך זה אגב הבלטה ברורה של שני הגורמים הפועלים כאן אלא בדרך מזיגות , שרק עינו הפקוחה של החוקר תדע להבחין בהן את היסודות המקוריים י . פוגשים אנו רק חריגים נדירים מכלל זה , ובעיקר הם מצויים — במאה הי"ג ובמאה הי — ד" בכתבים קטנים , כגון בשני מאמרים של ר' עזריאל מגית נה , אחד מחשובי המקובלים הראשונים r- ובס' מסורת הברית ( נתחבר בשנת 1300 בקירוב ) של ר' דויד בן אברהם הלבן בן ר' יהודה הרב מקוצי , 3 מקובל ספרדי או צרפתי שמלבד אותו חיבור לא נודע עליו מאומה . בכתבים גדולים יותר , כגון חיבוריהם של המקובל הספרדי ר' יצחק אבן לטיח ( מטולידו ? 1280—1210 בערך ) ובס' יסוד עולם מאת ר' אלחנן בן אברהם אבן אסקירה 1315 ) בערך ) שנשתמר בספריית גינצבורג , היסוד הקבלי נדחק הרבה , או שהוא מוצג ליד היסוד הניאופלטוני כמעט בלא חציצה . ספר 'שער השמים' של המקובל אברהם הירירה , שבו אנו דנים כאן בעיקר , מקומו באותה אסכולה שביקשה להניח מסד פילוסופי לתיאוסופיה הקבלית , או לפחות להסבירה , Ursprung und Anfange der Kabbala naoi 1 ברלין 962 ו , דנתי בהרחבה בבעיות אלה . 2 השווה שבו , עמ' , 376—374 , 333 , 330 3 . 400 381 יצא לאור על ידי ביקובץ על ידי , סדרה א ( ירושלים תרצ , ( ו" עמ' כה—מב . השווה גם מאמרי על דויבור זה ב- , Occident and Orient , Gaster Anniversary Volume לונדון . 1936

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר