אברהם כהן הירירה בעלי ישער השמים' תייו,יצירתו והשעעתה