תוכן העניינים

עמוד:7

( ב ) טקסי ביניים ומעבר : אתנוגרפיה של סמלי ביניים ומעבר 202 . 1 מצבי לימינליות מתונים ובינוניים 203 . 2 מצבי לימינליות חריפים וחדים 208 ( ג ) טקסי שילוב : אתנוגרפיה של סמלי שילוב 215 . 1 שינוי לבוש 216 . 2 מסגרות שידוך , נישואין ויחסים בין אישיים 220 . 3 סדנאות חברות מחדש , "התחזקות" ותמיכה 225 . 4 מכתבי השלמה וניהול יומן , סיפורים על העבר 231 . 5 טקסי הגדרה אישיים וטקסי אשרור 236 חלק שלישי : קשיי קליטה והרצון להשתייך פרק חמישי : קשיי קליטה בחברה חדשה 249 א . קשיי קליטה 249 ב . בין שוליים למרכז 269 ג . "מדוע הם ( לא ) רוצים אותנו 269 " ? ד . הרצון להשתייך 271 אחרית דבר : המהלכים בין העולמות 280 רשימת מקורות א . ספרות מחקר בעברית 283 ב . ספרות מחקר באנגלית 320 ג . קטעי עיתונות 332 ד . אתרי אינטרנט 337 ה . סדרות וסרטים 341 רשימת לוחות לוח : 1 מאפייני קהילה , זמן , מרחב ומצבי לימינליות בשינוי זהות דתית 51 לוח : 2 רצף "דת / אתנוף" בחברה הישראלית 61 לוח : 3 שינוי הזהות של "חוזרים בתשובה" ו"חוזרים בשאלה" 114 לוח : 4 החלפת ריטואלים ושינוי הזהות הדתית 148

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר