תוכן העניינים

עמוד:9

תוכן העניינים מבוא 11 ......................................................................... פרק : 1 ילדות 17 ................................................................ פרק : 2 במקהלה של קתדרלת סטפאן הקדוש בווינה 29 ........................ פרק : 3 היידן יוצא לחפש את מזלו 40 .......................................... פרק : 4 ממצוקה ליציבות 58 .................................................... פרק : 5 היידן עובר לחצר אסטרהאזי 72 ........................................ פרק : 6 הנסיך ניקולאוס אסטרהאזי 85 ......................................... פרק : 7 אסטרהאזה 107 ........................................................... פרק : 8 בית האופרה באסטרהאזה 124 ........................................... פרק : 9 חנוכת תיאטרון הבובות 140 ............................................. פרק : 10 החוזה החדש 159 ....................................................... פרק : 11 היידן מרחיב את קשריו 174 ........................................... פרק : 12 שמו של היידן יוצא למרחקים 189 ..................................... פרק : 13 השחרור 206 ............................................................ פרק : 14 לונדון , עונת המנויים הראשונה 233 ............................ ( 1791 ) פרק : 15 לונדון בין העונות 254 .................................................. פרק : 16 פתיחת עונת המנויים השנייה 269 ............................. ( 1792 ) פרק : 17 חזרה לווינה 291 ....................................................... פרק : 18 חזרה ללונדון — עונת המנויים השלישית 312 .................. ( 1794 ) פרק : 19 עונת המנויים הרביעית 334 .................................... ( 1795 ) פרק : 20 בחזרה לווינה ( ספטמבר 356 ..................................... ( 1795 פרק : 21 האורטוריות האחרונות 377 ............................................ פרק : 22 ימים אחרונים 396 ......................................................

נהר ספרים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר