תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים ב . דינור / הקדמה , 5 שז"ר ו בשער הספר , 7 חלק ראשון צופיך צפת , 11 ר' ישראל נג'ארה , משורר גורי האר"י , 31 עלייתו של השלייה , 39 סופרו של משיח , 48 ר' יחיאל , משמשו של שבתי צבי , 64 מעשה ר' יוסף דילה ריינה במסורת השבתאית , 75 בעל 'קורא הדורות' וקורות דורו , 96 תעודות שבתאיות מארם צובה , 107 לתולדות השבתאות בהונגריה , 113 לתולדות השבתאות באוקראינה , 117 דרשת ר' יהודה החסיד בספר 'אורי וישעי 121 , ' ' שאלו שלום ירושלים 124 , ' התקווה לשנת הת"ק , 127 על תלי בית פראנק , 154 כיסופי העלייה בחסידות , 167 חלק שני סגולת ההגנה על אדמת נכר , 189 גלגל החוזר של ההיסטוריה , 202 הנהלה יהודית פנימית בימי פולין העצמאית , 212 ארבע מאות שנה של שלטון תורכי בארץ ישראל , 222 התבוללות ואמאנסיפאציה , 230 ר' משה עשרים וארבע , 235 גביות עדות בלשון יידיש בשאלות ותשובות , 239 מארכס על היהדות ויהדות במארכס , 320 פרדינאנד לאסאל היהודי הגרמני , 334

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר