שלום לוריא / תגובות הביקורת על יצירתו של אבא קובנר

עמוד:12

הקרב , בתל אביב המותקפת מעבריה ובגבעות הדרום ומישוריו מול פני הצבא המצרי הפולש , עוררה תחילה תגובות ספונטניות של אהדה . ושוב אפשר לציין בדברי ההערכה והביקורת את כובד מקלה של הציפייה לאותנטיות , מפני סמכותו האישית של המחבר , שחלקו במערכות 'גבעתי' היה ידוע לכל . אברהם שלונסקי הבליט את המוקד , שמשך את עיני המבקרים : " ספריו - שיר ופרוזה - אשר נתן לנו מיום בואו לכאן , יש בהם מהצביון המיוחד והביטוי המיוחד של אחד , שעברו אינו עומד לו , כדרך כל ץבר , מאחורי גבו , אלא בעיקר לפניו , תקוע בתוך ההווה , לא בדיבוק שיש סגולות לגרשו , אלא כאחד האיתנים הצובעים את יצירתו , שעבר והווה מתנגשים בה פנים אל פנים ולא פנים 9 מול עורף ' " . אין כלל להשתומם , שהספר נשקל בראש וראשונה מצד ערכו החינוכי ושליחותו . שלום חולבסקי , אף הוא ממפקדי הפרטיזנים , כתב עם הופעת הספר : 20 "הוא ספר המעמיד את הגולה ואת הארץ כחטיבה אחת , כסימביוז שחלקיו מזינים זה את זה ומתפרנסים זה מזה . אם ספרו של אבא קובנר כולו אמת , הרי זה משום שידע לתת את העובדות ולהעמיד עליהן את העיקר - את האדם" ( עמ' " . ( 6 זהו ספרו של דור ולמען הדור , למען אלפי נערים ונערות על פני הארץ כולה ומחוצה לה . ספר מחנך מאוד וממצה מאוד . הדור כולו כתב את הספר בדמו , ועל כן הוא משכנע ומן ההכרח שישקע בדמם של החיים" ( עמ' . ( 20 אולם במרוצת הזמן הופיעו דברי ביקורת מפורטים יותר ושקולים יותר , שביקשו להעריך לא רק את החזיון הכללי , אלא גם את פרטיו . בדברים שפורסמו אפשר להבחין במאמץ לדון בשלושה עניינים.- . 1 היחס בין הסיפור למציאות ; . 2 עיצוב הדמויות ; . 3 הזיקה בין הארועים והדמויות ביצירה . המאמצים הרוחניים והנפשיים , שהמחבר השקיע בספרו מתוך כוונה לקרב את המסופר אל מה שארע , זכו להערכות שונות , גם שליליות . שולמית ריפתין מעריכה , ש"אבא קובנר הוא רגיש מדי , דק ניתוח מדי , נאמר אפילו מופנם מדי , משישתלט בשלווה אפית על החומר שלו . בדו פנים ניגש הסופר אל ספרו זה : מחד גיסא דחק עליו הניתוח האישי , האינטליגנטי , נאמר אפילו - האנושי ;

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר