שלום לוריא / תגובות הביקורת על יצירתו של אבא קובנר

עמוד:10

. 2 עמל רב מדי דרוש כדי לפענח את סודותיהם של הסמלים . אלא שהוא פורש באורח מפורט יותר את נושאי ספר השירים , ובעיקר עומד על העיצוב המיוחד של חוויית האדם הנתקל פנים אל פנים עם המוות . אין בנימין הרושובסקי רואה ביסודות הסוריאליסטיים בשירי 'מראת החולות' ' ) פרידה מהדרום , ' עמ' ; 42-19 'הספר הקטן , ' עמ' ( 102-85 "חומה סינית בין המשורר לקוראיו , '' כפי שהציג זאת אברהם שאנן . יתר על כן : בניתוח קצר של שני שירים מתוך 'פרידה מהדרום' ' ) פתיחה' ו'צלילים מקרוב' ( מפנה בנימין הרושובסקי את תשומת ליבו של הקורא אל מקורות לשוניים עתיקים מן המקרא , העולים כקול קדומים ממעמקי עולמו האישי וההיסטורי של הדובר החייל . נוצרת ממנה ובה זיקה אל הנוף המדברי ואל האדמה , אשר עליה ממשיך לצעוד 'ההלך הגדול . ' זו האדמה " שכולה תבוא בגל אל זרועותיך" - כאשר תיפול עליה . לשונות השיר בהתבוננות מקרוב מעלות נעימות המוהלות באורח מוזר רמזים אל הגיטו הבוער בין חומותיו , אל מוטיב העקידה , אל היער והאפר , הערבה והים . המסגרת המוגבלת של הדיון לא איפשרה לבנימין הרושובסקי לפתח ולהרחיב את עיונו . הוא רק חשף את השביל אל פיענוח מעמיק יותר של 'פרידה מהדרום' המחייב קריאה קשובה והתבוננות מקרוב בפרטים ובהקשריהם . במאמרה הביקורתי על 'פנים אל פנים' הפנתה שולמית ריפתין את תשומת הלב אל תשתית הדימויים , האחוזים בלשון רוויית הסמלים של 'פרידה מהדרום : ' "רק שני דימויים : הגבול הגדול - שמהותו ברורה כל כך , גבול הבלתי נודע - והתמונה שנשלמה : חייו של אדם , שבאו עד תומם בשלמות , שאין אנו יודעים פישרה . ומשום כך , משום שהאדם החי נעצר תמיד באותו 'גבול גדול , ' ואינו יודע מה יעשה מעתה , כיצד ישמור אמונים למי שמעבר לגבול איום זה , משום כך באים דבריו של דמבם בחוכמה שקטה של אדם , שהכל כבר גלוי לפניו : "לכי , שלומית , לכי לשכוח " ... בשורות כגון אלה אנו חשים עצמנו בעיצומה של חווייה אנושית גדולה , ויתר על כן - במחיצתה של ספרות " . י י על המוסיקליות המיוחדת , שבאה לידי ביטוי בשירי 'פרידה מהדרום , ' הצביע לאחר שנים רבות נתן זך . בבואו לנתח את הבית האחרון של השיר 'דממה אלחוטית' ' ) פרידה מהדרום , ' עמ' ; 24-22 'הספר הקטן , ' עמ' ( 89-88 הוא מצביע על יתרונו

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר