מבוא: ספרות של מצבים קיצוניים

עמוד:11

מבוא : ספרות של מצבים קיצוניים " אסוננו כי נא בייהודו המעוגל לעומד לעינינו כלי נבואה ומשל . " ( א . צ . גרינברג ) " כל החולף הוא רק משל . " ( גתה ) א . צירוף טראומטי שואת יהודי אירופה קשורה במלחמת העולם השנייה . השמדת שישה מיליון יהודים , בגטאות ובמחנות ריכוז והשמדה , הייתה תוצאה ישירה של מטרות המלחמה של גרמניה הנאצית . כידוע , היטלר קבע שתי מטרות למלחמה שפתח נגד פולין באחד בספטמבר , 1939 האחת השגת "סדר חדש" באירופה ובעולם כולו תוך מתן הגמוניה לגרמניה הנאצית ולגזע הארי ; השנייה השמדת יהדות אירופה כצעד לקראת השמדת העם היהודי כולו . לקראת סוף המלחמה היה ניגוד אינטרסים בין שתי המטרות , היטלר נתן אותו משקל לעמידה האחרונה מול אויביו בשדה הקרב , ולהשמדת שארית יהודי אירופה שעדיין הייתה בידיו . שתי החוויות האיומות נקשרו זו בזו , שכן גם קובעי המדיניות ובראשם היטלר , וגם המבצעים האכזריים של שתי המטרות היו הנאצים ועוזריהם מבין האומות והממשלות ששיתפו עמם פעולה . בהונגריה התרחש הניסיון , כנראה בהדרכת הימלר , ואולי לא בידיעתו של הפיהרר , להעדיף סיוע מלחמתי , משאיות תמורת דם יהודי . הניסיון , כידוע , לא צלח . רק מפלת גרמניה וכניעתה ללא תנאי הביאו להפסקת ההשמדה של היהודים . הקשר ההדוק בין שני האירועים ההיסטוריים מוצא ביטוי בספרות הרחבה על השואה והמלחמה , אבל הדגש נע מהמלחמה לשואה ולהיפך , מתוך תחושה של כותבי הספרים לסוגיהם , כי לפניהם שני מאורעות קשורים וגם מנותקים זה מזה . החוקיות של המלחמה היא כוללת יותר וקשורה ביחסי עמים , נכללת בה גם המלחמה בין ארצות הברית ויפאן , וזירה ההתרחשות באזורים שבהם לא היה משקל לבעיית היהודים , ואילו השואה תחומה ביחסים בין יהודים לכמה מעמי אירופה , ובמידה מסוימת גם מחוצה לה , כמו בצפון אפריקה , ובעיראק בימי המרד הפרו נאצי של רשיד עלי בעיראק . המלחמה בעיקרה היא מאבק בין מחזיקים בנשק , השואה הייתה אלימות משמירה , המופנית כנגד חסרי מגן . אכן , גם המלחמה ידעה השמדה המונית , התקפות רצחניות על ילדים , נשים , ופליטים חסרי מגן הפכו לסימן היכר של המלחמה . ה"בליץ , " הפצצות של ערים , ולבסוף שתי פצצות האטום שהוטלו על ערים אזרחיות , היו אמצעי להשגת מטרה מלחמתית , שבירת רוחו של אויב וגם מתן סיפוק ליצרי נקם . השואה , גם אם כוונה בעיקר כלפי עם אחד , נראתה נוראה ומאוימת יותר , משום שכאן שלטו התכנון והטירוף במטרה של חיסול מלא , כאילו מדובר בהשמדת מחלה מאיימת . בספרו "מיין קאמפף" השווה היטלר את היהדות למחלת העגבת , והבטיח כי עם עלייתו לשלטון ייאבק בשתי המגיפות המאיימות על המין האנושי . יוליוס שטרייכר , בעיתונו "שטירמר" וגבלס בסרטי התעמולה הנאציים הגדילו לעשות בפיתוח המוטיב של היהודים כנושאי מגיפה , דמויי עכברושים , שהכליה היא הדבר היחידי שהם ראויים לו . ההבחנה בין המלחמה לשואה נראית בעליל גם בדרמה העולמית והעברית . ארתור מילר כותב

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר