תוכו העניינים

עמוד:8

חלק שני מקרה בוחן 1 "המסמך שלאחר לידה : " אמנית יוצאת מן הכלל המצביעה על הכלל 123 א . מתודיקה - מבנה היצירה ושיטת העבודה 125 ב . תכנים - תיאור היצירה 127 ג . התייחסויות תיאורטיות 134 2 אימהות והשיח הפמיניסטי : רצף של עיסוק תיאורטי 45 י א . שלילה 145 ב . העצמה 147 ג . פירוק והרכבה 150 3 היעדר דימוי האם באמנות הפמיניסטית של הדור הראשון E r .... האימהות כאובייקט 54 י ב . קיבעון המסורת הפטריארכלית בתרבות המערב 154 ג . כבנות ולא באימהות 156 ? ד . היעדר מסורת חוותית לחיקוי ה . אס או יוצרת 58 י ו . ניכוס מטאפורת הלידה 59 י חלק שלישי פרספקטיבה מחודשת 1 ערעור על קביעות : האומנם דיכוטומיה ? 161 2 פוסט-מודרניזם : זרעים מוקדמים 165 א . שבירת גבולות וביטול היררכיות 166 ב . האישי הוא הפוליטי 167 ג . הומור ואירוניה 168 ד . ציטוט 170 ה . רב-תרבותיות ופמיניזם שחור 170 ו . שבירת גבולות המגדר - זהות נזילה 171 ז . שיתופיות 171 3 "מות המחבר" ותחיית המחברת 173 סגירה מגדר , גדר והגדרה : ( מ ) מוגדרות 178

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר