תוכו העניינים

עמוד:7

תוכו העניינים פתיהה השערוריה שזעזעה את אמות הספים 10 מבנה הספר 16 חלק ראשון אמנות בנות הדור הראשון 1 מבט היסטורי : הולדת האמנות הפמיניסטית ו 2 א . הגל השני של הפמיניזם 21 ב . הפמיניזם הרדיקלי בארצות-הברית 23 ג . ייצוגי הגוף והמבט באמנות הפמיניסטית 25 ד . ארגון השדה האמנותי 2 9 2 מבט קלידוסקופי : ריבוי זרמים באמנות הפמיניסטית 32 א . המיצג הפמיניסטי 35 ב . ייצוגי הגוף הנשי 42 ג . אמנות הכיס _ , אמנות וידיאו 58 ה . אמנות האלות הגדולות 64 ו . אמנות הדגם והעיטור 73 ז . אמנות שיתופית קהילתית 80 .... אמנות מרואה 90 ט . אמנות לסבית ו 10 3 מבט ביקורתי : עמדות וביקורות כלפי האמנות הפמיניסטית 108 א . מקטרגים 108 ב . מסנגרים " 4 ג . ביקורת מאוחרת 116

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר