(מ)מוגדרות אומנות והגות פמינסטית

עמוד:6

תודות ראשיתו של מחקר זה בתקופת לימודי לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב והמשכו ופיתוחו בשנים בהן אני משמשת כמרצה בתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב . ליוו אותו אנשים רבים אשר להם אני חבה תורה : ראשית , ברצוני להודות למנחת הדוקטורט שלי , פרופ' נורית כנען-קרר , על האמון והעניין העמוקים שהביעה במחקרי ועל תמיכתה הרבה והמתמשכת לאורך השנים . תודה גם לפרופ' אהובה בלקין , שהיתה אף היא מנחת הדוקטורט . תודה לפרופ' חנה נוה על הערותיה המשבחות בשלב קריאת הדוקטורט ועל התמיכה והעידוד לפיתוח הנושא לפורמט של ספר ; לד" ר קציעה עלון על קריאת כתב היד והענקת הערות מחכימות ומועילות ; לד"ר אסתר עילם על הארות של פרקים שונים בתולדות הפמיניזם בישראל כמו גם ליבון סוגיות בוערות של ימינו אנו ; לד"ר הדרה שפלן-קצב על נכונותה לשתף אותי בידיעותיה העמוקות בסוגיות של אימהות ופמיניזם ולד"ר דלית באום על חידוד ודיוק של מהלכים ועקרונות בשיח הפמיניסטי בישראל . תודות לגיורא רוזן , העורך הראשי של סדרת קו אדום לאמנות / הוצאת הקיבוץ המאוחד , ולעורכות ההוצאה תמנע הורביץ ודנה פריבך-חפץ על האמון בחשיבות הוצאתו לאור של ספר זה . תודה למכללה האקדמית בית ברל על תמיכתה הנדיבה בהוצאה לאור של ספר זה . תודות לינק יונטף המעצב הגרפי על עבודתו המוקפדת . כמו כן תודות לטובה שראל על עזרתה בשלבים המוקדמים של הפיכת הטקסט לפורמט של ספר ולשרית ויינר על התחקיר הבלתי נלאה שבמהלכו מצאה את כל פרטי התצלומים שבספר וסייעה בתהליך רכישת זכויות היוצרים . אני מבקשת להודות באופן מיוחד לשלומית לולה נחמה על תובנותיה כעורכת הספר . עבודתה המקצועית והמוקפדת - מלאכת הקיצוץ , העיבוד והליטוש - שיפרו לאין-ערוך את הספר המוגמר . תודה לשי דקל על תמיכתו ללא סייג לאורך השנים , ולילדי - רן ופז - על הסבלנות שהפגינו בשעות הרבות בהן נפניתי למחקר ולכתיבה . לבסוף , אני רוצה להודות להורי , אווה ואריאל , על שבזכות ההתבוננות רבת השנים בדינמיקה שהתקיימה ביניהם - למדתי והפנמתי את חשיבות האידיאולוגיה הפמיניסטית ואת העקרונות שהיא מבקשת ליישם ; עבורי באופן אישי , ועבור כולנו כחברה .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר