(מ)מוגדרות אומנות והגות פמינסטית

עמוד:4

ו ו > , ?/ , , Gendered Art and Feminist OStiA עורכת הספר שלומית לולה נחמה עורך הסדרה גיורא רוזן המערכת שלומית אביאסף דבי אילון תמנע הורניץ דנה פריבך-הפץ עוזי שביט עיצוב ינק יונטף על הכריכה Joan Semmel , Hand Down , 1977 . In Collection of Museum of Fine Art , Houston , TX . ISBN 978-965-02-0651-2 © כל הזכויות בעברית שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ., Tel Aviv Printed in Israel 2011 הדפסה ; דפוס א . ב . בע"מ תשע 2011 - ב"

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר