א. ראשיתו של הפיוט בדרום־איטליה

עמוד:10

גרם ' ציוני-הקבר אינם מקור יחיד לידיעותינו על יהודי דרום איטליה . למזלנו נשתייר חיבור היסטורי בעברית' המתאר את תולדותיה של משפחה מפורסמת בתקופה שבין המאה התשיעית והאחת עשרה , והוא 'מגילת היוחסין / המכונה לרוב בשם ' מגילת אחימעץ / חיבורו של אחימעץ בךפלטיאל' מצאצאי אותה משפחה , שכתב אותו כעיר קאפואה כשנת . 1054 בעל המגילה רצה לתת לקוראיו דיךוחשבון על מאורעות העבר , אך שלא במתכוון תרם גם תרומה נכבדה לספרות היפה בעברית . הוא עצמו שלט במלאכת השיר וב מכמני הלשון העברית' ובהתאם לטעם דורו ערך את כל 'המגילה' בפרוזה מחורזת ובסגנון נמלץ ורבגוני ' המעיד לעתים תכופות על השפעתו של הפיוט הקדום pxnישראל . בחלק האחרון של הספר שילב אחימעץ אפילו שיר ממש , המורכב מםטרופות רבות ומפיסקה גדולה בסופו ' שבראשי טוריה מתנוסס אקרוסטיכון הנותן את שמו . יצירה זו כוללת את שבחיו של פלטיאל השר המצרי הגדול' מן המפורסמים שבין בני משפחתו של המחבר ; היא גם אחת הדוגמאות הקדומות לשירה עברית חילונית מאיטליהג . ' המגילה' מרשימה בייחוד באופי האחיד והאורגאני של כל תיאוריה . לשונה יונקת ממקורות שונים — יש בה הרבה משפת המקרא' מדברי חז"ל ואף מחידושי הפייטנים של ;^^^^^ -p ^ צביונה הדרום איטלקי מתבטא בשימוש במלים רומיות , איטלקיות' יווניות , ופעמים אפילו ערביות . * המחבר מחייה בפני קוראיו את מעשה העבר בשלווה אפית רבת חן' והוא יודע לתאר פרטים מסוימים בהרחבה . אף על פי כן אין לומר שהוא נוטה לאריכות — אלא אם יש לו בכך כוונות מיוחדות . וכן יש שמעין דבריו הולך ומתגבר' שמות נרדפים מתפרצים בשפע' חרוזים מופיעים ברציפות ובצפיפות ודוחקים זה את זה . בדרכים אלה יוצר אחימעץ את המתח הדרוש לו' והוא מזכיר לנו את האווירה של מעמד המלאכים בספרי 'ההיכלות' הקדומים' המלאים הוד קדומים ואקסטאזה . בדברו על הראשונים מבני משפחתו מדגיש אחימעץ את אלה' שהיתה להם זיקה מיוחדת לתורת הסוד ואף לשירה ; הם היו 'מביני סודים' וגם 'חורזי חרזים . ' לפי דבריו' היה הקדום שבין פייטני איטליה חכם בשם אמיתי ' והוא הוא הפותח את שושלת המשפחה . אמיתי חי סמוך לשנת 800 בעיר אוריה שבאפוליה' ונראה שמיצי רותיו הפיוטיות לא הגיע אלינו כל שריד . בזכותה של 'מגילת אחימעץ' ניתן לנו להכיר מקרוב פייטן קדום אחר' הריהו 2 מגילת אחימעץ , מהד' ב . קלאר , ירושלימ , תש"ו . ( 1946 ) מהדורה חדשה , ירושלימ תשל '' -ד. 1973 מהדורה זו מכילה ביבליוגראפיה מפורטת בעמי קכג , קנט . 3 ראה ח . שירמן , מבחר השירה העברית באיטליה , ברלין , תרצ-ד , ; 59-55 מגילת אחימעץ , מז-מט . 4 ראה מגילת אחימעץ , רי-ריג , מפתח המלים והביטויים . 5 שם , יב-יג . אמיתי מכונה שם 'םייט וסבר . '

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר