תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים השירה העברית באיטליה מראשיתה עד לסוף המאה האחת עשרה 9 ראשיתו של הפיוט בדרום איטליה ; 9 הפיוט בדרום איטליה עד שלהי המאה האחת עשרה ; 16 שלמה הבבלי והפיוט ברומא ; 21 הפיוט בלוקה ; 25 הפייטנים ממשפחת בני קלונימוס 25 השיר על 'לקיית המאורות' ליחיאל בר אברהם איש רומא 30 התיאטרון והמוסיקה בשכונות היהודים באיטליה בין המאה הט"ז למאה הי"ח 44 מבוא ; 44 תיאטרון ומוסיקה בימי חג : בחנ הפורים , 52 בחגים ובמועדים אחרים ; 63 פעילותן של חברות ואגודות למיניהן ; 68 הצגות תלמידים של בתי מדרש ; 74 קאנטאטות ומחזות לחתונות ; 80 אזכרות לצלילי המוסיקה ; 86 טקסטים לזכרם של מאורעות חשובים ; 88 שירים וקאנטאטות לחנוכת בתי כנסת ולהכנסת ספרי תורה 89 קומדיה עברית איטלקית מן המאה השש עשרה 95 פתיחה ; 95 כתבי-היד ; 96 תוכן כתבי היד . מקצת הערות לקומדיה ; 98 המחבר ; 105 מקומה של הקומדיה בתולדות הספרות העברית 109 המחזה העברי הראשון : צחות בדיחותא דקידושין 115 הדראמה העברית במאה השבע עשרה 125 משה זכות ; 126 יוסף פינסו דה לה ויגה ; 132 עמנואל םראנשיס 138

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר