מבוא

עמוד:10

היהודי ננד מסורתו הדתית , המתבטא בתביעה לתיקונה של המסורת ולתחייה לאומית , יצר יחס דראמאטי של היחיד אל עברו ואל חברתו . יחס זה עשוי היה להיות מקור לא-אכזב לסוג המחזה , שהוא הביטוי המרוכז ביותר לחוויה הדראמאטית . וראיה לדבר : שורה ארוכה של יצירות מסוגים שונים בעלי יסודות דראמאטיים מובהקים כגון : המונולוגים והדיאלוגים הדראמאטיים של י . ל . גורדון , הפואימות הדראמאטיות של ח . נ . ביאליק ( ובעיקר 'מתי מדבר' וימגילת האש' , ( הפואימות והבאלאדות הדראמאטיות של ש . טשרניחובסקי , ז . שניאור , י . כהן ואחרים . כמה מן היוצרים אף ניסו ידם בפואימות דראמאטיות ומחזות כאחד , ואף-על פי כן מה שצלח בידם בסוג הראשון לא הגיע לכלל עיצוב יאה בסוג השני . גם ההנמקה החברתית תופסת פחות ( אף-על פי שטעמה עמה ) בתקופה זאת מאשר בתקופות קודמות , מכיוון שתולדות המחזה העברי קשורים קשר הדוק בהתפתחותו של תיאטרון עברי . התקופה כולה עומדת בסימן של גישושי מסה ומעש לקראת תיאטרון עברי בגולה ( מתיאטרוני החובבים בברודי ולודז' ועד 'הבימה ( ' ובארץ ( מתיאטרון החובבים ביפו ועד לתא'י . ( סימן מובהק נוסף לצורכי הביטוי הדראמאטי הוא שפע המחזות שנוצרו ותורגמו בתקופה זו . הביבליוגראפיה של א . יערי ' המחזה העברי' מעידה על הכמות הגדולה של המחזות שנכתבה בשנים אלה . המחקר הביקורתי צריך לחזור אפוא ולשאול מה הן הסיבות לכשלונותיו ומגבלותיו של הסוג הזה בספרות העברית . [ ב ] מגמתו של חיבור זה היא לתאר באופן סינאופטי בעיותיו של המחזה העברי ההיסטורי בתקופת התחייה . אין הכוונה להעמיד שורת מונוגראפיות , אלא להאיר את הסוג מנקודות ראות שונות , כדי שתתגלה תמונה כוללת . נמנענו מן השיטה המונוגראפיה , משום שאין לנו מחזאים מובהקים שמחזותיהם עיקר ושירתם או סיפוריהם טפל ( להוציא שוהם , ואפשר גם ביסטריצקי ואשמן , ( וכן משום שהתמונה הכוללת מעניינת וחשובה יותר בעניין זה מן הדמויות כשהן לעצמן . מכל מקום נעסוק בכל אחת מן הדמויות העיקריות אגב דיון כללי . התיאור יהא מלווה ניסיון להעמיד בבחינת הסוג הספרותי הזה בספרותנוהעברית , שאלות אמנותיות ביקורתיות ואמות המידה בדיון זה תהיינה פנימיות , כלומר נתאר אפשרויותיו של הסוג כחיזיון תיאטרוני וכמבנה המבטא מתח דראמאטי , ונבדוק באלו עניינים מתגשמות אפשרויות אלה משתי הבחינות ( חיזיון ודראמה . ( נזדקק בדרך כלל לאמות מידה כלליות המתייחסות לכל יצירה אמנותית כגון : עוצמה , אחדות , מורכבות , וכד' , בהתאם לבעיותיו המיוחדות של המחזה , 5 עם שאנו בודקים את

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר