הקדמה

עמוד:7

הקדמה מגמתו של חיבור זה לתאר נושאיו וצורותיו של סוג ספרותי , שהוא נידח קימעה בספרותנו - המחזה ההיסטורי . ביקשתי לעקוב אחרי התפתחותו בתקופת התחייה ( 1948-1880 ) ולהבין ולהעריך את הישגיו וכשלונותיו . קשה היתה עלי המשימה , משום שלא מצאתי לפני דרך סלולה בחקר החומר ובשיטות המיץ והניתוח . אבל ניסיתי כמיטב יכולתי להעלות בצורה מאוזנת פנים שונות של הנושא , בהתאם לדרישות המיתודולוגיות של חקר הספרות בדורנו ובהתאם לתביעותיו הפנימיות של החומר הנדון . ביסודו של החיבור עבודה שנכתבה בהדרכתו של מורי פרופ' ש . הלקץ , ואני רוצה להודות לו על כל מה שלמדתי ממנו בשנים שעשיתי עמו ובגופי הנושא הנדץ . הערותיהם והארותיהם של מורי פרופ' ד . סדן וידידי דיר ד . פניס היו לי לעיניים . הגברת נירה לבני עברה על כתב היד ועורה לי בהתקנתו לדפוס . יעמדו כולם על הברכה .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר