תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה , עמ' 7 מבוא חלק ראשון : נושאים מבוא , עמי 19 בץ יהודים לגויים , עמ' ; 23 חירות וגאולה , עמי ; 40 העם ורוחו , עמי ; 51 מסורת ומשבר , עמי ; 75 נושאים שונים , עמ' . 107 חלק שני : צורות מבוא , עמ' 117 בעיות מבניות : המילודראמה האידיאית , עמ' ; 122 המילודראמה של המעשיות , עמ' ; 135 המילודראמה ה'תיאטרונית , ' עמ' ; 144 המחזה הלירי , עמ' ; 157 המחזה הפיוטי העיוני , עמ' ; 166 מחזה 'דברי הימים , ' עמ' ; 175 המחזה האכספרסיוניסטי , עמ' ; 189 סיכום , עמ' . 205 דמויות ודרכי איפירגן . מבוא , עמ' ; 207 דמויות של קבע וגלגוליהן , עמ' ; 211 הדמויות הרגילות של ה'מחשבה , ' עמ' ; 234 סיכום , עמ' . 254 דרכי השיח : מבוא , עמ' ; 255 בץ שיגרה לחידוש , עמ' ; 256 תפקידיו של הציור הפיוטי בתבנית הדראמאטית , עמ' ; 281 דרכי שיח אכספרסיוניסטיים , עמ' ; 307 סיכום , עמ' . 316 הערות , עמ' . 321 מפתח השמות , עמ' ; 357 מפתח המחזות , עמי ' . 361

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר