המשתתפים בגיליון

עמוד:6

ר '' ר איל חוברס הוא מרצה בכיר בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב . ספרו האחרון הוא The Political Philosophyof Zionism : Trading Jewish Word . for an Hebraic Land ( Cambridge U . P ., 2012 ) דואר אלקטרוני : echowers @ gmail . com דיר דבורה לדרמן-דניאלי היא מרצה לחינוך ולחינוך מיוחד במכללת דוד ילין , מכללת וושינגטון ומכללת לוינסקי . היא מתמקדת במחקר ובהוראה בתחום החינוך ההומניסטי ובתחום פיתוח היחס הדיאלוגי בהוראה . דואר אלקטרוני : dvoradl @ gmail . com ר"ר אורה מור היא חוקרת ומרצה בתחומים הקשורים לשפה , חינוך וחברה . מחקריה עוסקים בחינוך דו-לשוני , באוריינות ובדו-אוריינות , ולאחרונה גם בנוף לשוני ( linguistic landscape ) בקרב אוכלוסיות שונות בארץ ובעולם ובייחוד באזורי עימות . היא חברה במרכז לשפה , תרבות ולמידה בגולדסמית' , ( Goldsmith ) אוניברסיטת לונדון , ויועצת ושותפה בפרויקטים בין-לאומיים הנוגעים במרחבים רב-תרבותיים . תאר אלקטרוני : s . auramor @ gmail . com ד"ר אסף משולם הוא מרצה במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון ובמרכז לפדגוגיה ביקורתית במכללת סמינר הקיבוצים . תחומי המחקר שלו הם חינוך דמוקרטי והיבטים מקומיים וגלובליים של עיצוב מדיניות חינוכית . הוא עוסק בחינוך במשך שנים רבות , בעיקר עם ילדים ונוער ועם אוכלוסיות מורדות . דואר אלקטרוני : assafmsh @ post . bgu . ac . il פרופ' פייסל עזאיזה הוא ראש בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה וחבר בוועדה לתכנון ותקצוב ( ות"ת ) במסגרת המועצה להשכלה גבוהה . מחקריו עוסקים בשרותי רווחה ובריאות לאוכלוסייה הערבית וביחסי יהורים-ערבים בהקשרים שונים . בעבר שימש במשך שבע שנים ראש המרכז היהודי-ערבי באוניברסיטת חיפה . דואר אלקטרוני : azaiza @ research . haifa . ac . il

מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר