פתיחה

עמוד:7

לאור של כתבי העת' הקבצים המדעיים ושאר הספרים למיניהם' שפירםמו לראשונה את המאמרים שנכללו כאן ; בזכותם ניתן לי לפרסם את דברי מחדש . הנני מודה במיוחד למר צבי ברס' ממערכת ה'היםטוריה של עם ישראלי ( מסדה ' ( על הרשות להדפיס את הסקירה על שירת יהודי איטליה הקדומה ; לידידי ד"ר משה שפיצר ( ספרי תרשיש ) על המסה 'המחזה העברי הראשון / שבאה במקום מבוא למהדורת הקומדיה 'צחות בדיחות דקידושיך ליהודה סומו ; למערכת ספר הזיכרון לש . א . נכון ז"ל' שנכלל בו מחקרי 'משורר עברי איטלקי על הפגמים של בני דורו / וכאן עלי להעיר' כי לספר שלפנינו מצורף מפתח מיוחד' ובו רשום היכן ומתי הודפס כל מאמר הכלול בו . שישה מן המחקרים והמסות המכונסים כאן נכתבו בלועזית' היינו באנגלית' בגרמנית ובצרפתית' והיה לפיכך צורך לתרגמם לעברית . מר משה מייזלש' הד"ר מ . ה . בן שמאי ומר חנוך קלעי קיבלו על עצמם את מלאכת התרגום מן האנגלית והגרמנית' ואני מודה להם על עזרתם רבת הערך . מר דן ערמון קרא את גליונות ההגהה של הספר כולו בהתמדה ובהקפדה' ותרם בכך תרומה חשובה לשיפור ההוצאה . מר אברהם שלוין' המזכיר של מוסד ביאליק' היה המקשר שביני לבין בית הדפוס ודאג להעברתו התקינה והשוטפת של החומר מן האחד לשני . וייזכרו לטובה גם עובדי בית הדפוס 'אחווה' שעסקו במסירות בחומר שנמסר ' להם' עבדו ללא ליאות ואף ידעו להתגבר על קשיים לא מעטים שהיו קשורים בצורתם של מאמרים אחדים . יעמדו כולם על הברכה ! חיים שירמן ירושלים , ו' -ט בשבט תשל ט' - 12 בפברואר 1979

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר