פתיחה

עמוד:6

במהדורה החדשה שלפנינו שמרתי על אופיין המיוחד ולא שיניתי את ניסוחן . לפיכך לא צירפתי אליהן 'אפאראט' מדעי ' היינו הערות ומראי מקומות למקורות' אלא ריכזתי את ההערות וציוני המקורות בתוך נספחים קצרים . אם לאחר פרסומה של מסה מן המסות הכלולות בספר הופיעו מחקרים חדשים על נושאה' או על נושא הקרוב לה' הזכרתי אותם בהערות או בנספחים . ואין צריך לומר שהשלמתי את המדור הביבליוגראפי בכל המאמרים . בכל מאמר הנדפס כאן סומנה שנת הופעתו הראשונה' והקורא המעוניין יוכל ללמוד על ידי כך' מה היו המחקרים שקדמו למאמר פלוני ומה הם אלה שבאו אחריו . המחקר 'חיי יהודה הלוי' היה זקוק לעיבוד יסודי ומעמיק' יותר משאר המחקרים שבקובץ זה . נאלצתי לשנות בו לא רק פרטים רבים' אלא גם למחוק בחלקו האחרון עמודים שלמים . תיקונים אלה היו הכרחיים לאחר שנתגלו בכתבי היד מן הגניזה המצרית ידיעות רבות ערך על יהודה הלוי ובני דורו . גילויין' פיענוחן ופרסומן של התעודות האלה היא זכותו הגדולה של ש . ד . גויטיין . עובדות מעניינות מחיי המשורר נודעו לנו כאן מתוך איגרות שהן בבחינת 'כלי ראשון' להיסטוריון' והן זורעות אור חדש גם על הידיעות ששאבנו לפני כן ממקורות אחרים . אילו שילבתי במחקרי 'חיי יהודה הלוי' את כל העובדות המתבררות לנו לאחר עיון באיגרות הנ"ל' עשויה היתה תוספת זו לחרוג מן המסגרת שקבעתי לו' ולפורר במיוחד את מיבנהו של הלקו האחרון . לכן הסתפקתי בהשמטת כמה פיסקאות הדנות בשהותו של המשורר במצרים ובימי חייו האחרונים' וכמו כן תיקנתי טעויות שנשארו באותם העמודים שהיו' לדעתי ' ראויים להתפרסם כאן מחדש . לעומת זאת חיברתי מחקר מיוחד בשם 'השלמות לחיי יהודה הלוי' המופיע בפעם הראשונה בכרך הראשון של ספר זה ( עמ' . ( 341—319 נדמה לי שזו היתה הדרך הטובה ביותר לתאר תיאור בהיר ומפורט את הגילויים החדשים' ואם יש צורך בכך' גם לדון בהם בהרחבה . עם כל חשיבותן של האיגרות שנתגלו באחרונה' אין להתעלם' כמובן' גם מן המקורות שעליהם ביססתי את מחקרי ב . 1938 ניסיתי אז למצות את כל הידיעות הביוגראפיות שניתן ללקט מיצירותיו של יהודה הלוי ' בראש וראשונה משיריו וכן מן הכותרות הערביות המצויות בהעתקות הדיואן שלו . נראה לי שהחומר שנאסף באותו מחקר לא נתיישן עד היום' ומי שירצה לחבר ביוגראפיה חדשה של המשורר יצטרך להיעזר בו , כפי שייעזר גם באיגרות שפירסם גויטיין . הריני מסיים דברי פתיחה אלה בהבעת תודתי ליוזמי הוצאת הספר ולמבצעיה' הווי אומר למוסד ביאליק ולחבר עובדיו . אני מכיר טובה למר חיים מילקוב' מנהלו של המוסד' שהשקיע הרבה מחשבה בתיכנון הספר ובקביעת צורתו' ואף השגיח בחריצות יתירה על מלאכתו של בית הדפוס . חובה נעימה לי להודות גם לעורכים ולמוציאים-

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר