תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן הענ יי נים פתיחה 5 השירה העברית שלאחר תקופת המקרא ובעירת מחקרה 9 הפיוט העברי והימנונות הכנסייה הנוצרית 16 הבעיה ; 16 חקר ראשיתו של הפיוט במאה הי"ט ! 18 בדיקה חדשה של המקורות ; 20 ההיסטוריה הקדומה של הפיוט ; 22 התפתחותו ושגשוגו של הפיוט בארץ ישראל ; 25 מוצאה של ההימנולוגיה הנוצרית ; 30 שירת הקורש הסורית ; 33 שירת הקודש הביזאנטית 36 יניי הפייטן' שירתו והשקפת עולמו 41 הקרב בין בהמות ולויתן לפי פיוט עברי קדום 66 כיצד יש לדקלם את השירים השקולים של משוררינו הספרדים ? 84 שירי פרחים עבריים מספרד 90 יהצביי בשירה העברית של ימי הביניים 97 שירי אבךכילפון 106 הולדתו של אבן-כ'לפון וראשית פעולתו ; 109 ידידיו של אבן-כ'לפון ותומכיו ; 112 אבן-כ'לפון ושמואל הנגיד ; 115 קווים לתיאור אופיו של אבןכ'לפון ; 121 הפצת שירי אבן-כ'לפון ופירסומם ; 124 השירים המסופקים ; 125 נספחים : רשימת שירי יצחק אבן-כ'לפון ; 129 המקורות לתולדות אבןכ'לפון 133 יצחק בךמר שאול , המשורר מלוסינה 136 מלחמות שמואל הנגיד 149 ההוצאה החדשה של שירי הנגיד ; 149 שירי הנגיד כחומר היסטורי ; 152 המצב הפוליטי באנדלוסיה בזמנו של הנגיד ; 153 תחילת פעולתו המדינית של שמואל הנגיד ; 154 הנגיד כשר צבאו של באדיס מלך גרנאדה ; 156 שיריהמלחמהשל הנגיד ; 157 המלחמה בזאהירמל ך אלמריה ומשנהו אבן עבאס ; 158 המלחמה במדינת קארמונה ; הקרב על שפת חניל ; 159 מות אבן-בקנה במאלגה ; 160 פרשת ידיר ; 160 המלחמה בספרד המזרחית והניצחון בלורקה ; 163 מות נג'א הסלאבי במאלגה ; 165 כיבוש קארמונה והריגת המושל אבך ברזאל ; המלחמה אחרי מותו ; 166 מחלת בני משפחתו של הנגיד ומחלתו ; 168 ליקויי השמש והלבנה בשנת ; 1044 מלחמת תאכרנה ; 172 המלחמה במדינת סביליה ; 174 הנגיד ניצל שנית מן המוות ; המלחמה בצבא מאלגה ; 174 המשך

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר