א. התפיסה הכוללנית

עמוד:12

אנו לברר לעצמנו תחילה את משמעותו של אב המושגים של שיטה זו , הוא מושג התבונה . מתוך בירור זה נוכל לעמוד על מושג הרוח , שהוא במובן מסוים מושג מצומצם יותר ממושג התבונה , אף על פי שהוא קשור אליו ואף מעוגן בתוכו . 1 התבונה בתפיסתו של היגל היא האמת והוודאות של התודעה התופסת את עצמה בחינת המציאות הכוללת . התבונה היא אמת , שהרי המציאות מבחינה אובייקטיבית נתונה היא תבונית . אבל גם התודעה של מצב זה , התודעה של זהות בין התבונה ובין המציאות הכוללת , היא צד מהותי של התבונה ; שהרי התבונה יודעת את המציאות , ובשעה שהיא יודעת את המציאות היא יודעת את עצמה . בחינת התודעה שבתבונה , בשיטתו של היגל , אפשר לקרוא לה בחינה מסורתית , הואיל ועל פי התפיסה המקובלת יש קשר בין התבונה לתודעה . החידוש שמחדש היגל הוא בעיקר בהטעמה , שהתודעה של התבונה , היינו בחינת הוודאות שלה , אינה נפרדת מן המציאות . בתבונה נפגשת איפוא תודעת הוודאות מכאן עם המציאות מכאן . לשון אחר : יחס הזיהוי שבין המציאות לתבונה אינו רק עובדתי , נתון , בלתי אמצעי , אלא הוא יחם המלווה תודעה של מצב זה , כלומר תודעת הוודאות על קיום אמיתי זה . התודעה יודעת ידיעה ודאית שיש זהות בין התבונה ובין המציאות . במשפט זה כבר נקבע , שהתבונה אינה פעילות של הבנה בלבד ( אף על פי שיש לה לפעילות של ההבנה חשיבות מכרעת בשיטתו של היגל . ( התבונה אינה אפוא תודעה בלבד , אלא היא מעיקרה כוללת , כלומר זהה עם המציאות . אבל דווקא משום שהיא כוללת ואין זולתה דבר , גם התודעה משוקעת בתוך כוללות זו . המציאות היא תבונית , והיא יודעת תבוניותה זו , משום הזהות שבינה לבין התבונה . יסוד התודעה שבתבונה מודגש הדגשה יתירה בתפיסתו של היגל , שכן הוא מופיע בה שתי פעמים : פעם הוא אחד משני היסודות המתייחסים זה לזה , תודעה מכאן ומציאות מכאן , ופעם הוא מציין את טיב היחס בין היסודות האלה . נמצאנו למדים , שאם לא תהיה תודעה של התבונה על זהותה עם המציאות , לא נגיע אל הפיתוח השלם לא של התבונה ולא של המציאות ; שהרי אם המציאות היא תבונית אי אפשר לה להיות אטומה , נתונה בלבד , אלא היא מגיעה אל הידיעה העצמית של מצבה זה . לשון אחר : תבונה אטומה הן תרתי דםתרי , ועל כן מוכרחה התבונה להגיע אל ידיעת עצמה . אם המציאות זהה עם התבונה , ד , רי ידיעתה העצמית של התבונה היא תוך כך ידיעתה העצמית של המציאות . 1 בעניין זד . דן מאמרי Hegel's Concept of Mind , Revue Internationale de Phi- ; losophie , Bruxelles 1952 שם גם מראי המקוטות בכתביו השונים של היגל .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר