מפתח

אלימות , התעללות ותוקפנות ( אגרסיה ) אלימות בזוגיות ( תוקפנות יחסים ) , 6 , 4 211 , 209 , 193 , 161 - 158 , 150 , 146 - 11 אלימות במשפחה , 53 , 35 , 28 - 13 , 6 , 5 , 4 167 , 159 , 120 - 108 , 98 - 65 אלימות הדדית ( גומלין , סימטרית ) וחד צדדית ( א סימטרית ) , 40 , 39 , 28 - 13 , 5 , 114 , 107 , 96 , 95 , 79 , 77 , 66 , 56 , 44 137 , 133 אלימות ותוקפנות חברתית 57 , 43 , 18 אלימות כלכלית פיננסית , 37 , 36 , 18 , 17 139 , 107 , 83 , 79 אלימות כלפי בעלי חיים 17 אלימות כלפי קשישים 24 , 14 , 13 אלימות מילולית , 79 , 68 , 48 , 44 , 43 , 17 138 , 95 , 93 , 83 אלימות משפטית -125 105 , 6 , 5 אלימות רוחנית 18 אלימות פסיכולוגית ( נפשית , רגשית , קוגניטיבית ) , 46 - 43 , 38 , 23 , 22 , 17 , 16 , 5 159 , 139 , 95 , 93 , 83 , 79 , 51 , 48 איום , איומים , 44 , 41 , 37 , 19 , 17 , 16 , 137 , 122 , 120 , 93 , 87 , 83 , 70 , 68 213 , 185 , 184 , 179 , 156 , 154 , 138 גורמים להתפתחות התנהגות אלימה בקרב גברים 159 , 156 בקרב נשים 143 , 57 , 37 , 36 , 6 בזוגיות 160 , 20 , 19 , 15 ראו גם : התערבות , טיפול ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל