פרק שמיני כשאתה אומר "לא", למה אתה מתכוון? – מיתוסי אונס כלפי קורבנות גברים בקרב שוטרים וסטודנטים

מלי שחורי - ביטון * 1 מבוא התפיסה החברתית הרווחת בקרב הציבור וכן בקרב אנשי מקצוע ואנשי חוק היא שקורבנות אונס הן בעיקר נשים , וכי אונס גברים הוא תופעה נדירה ( , Banbury , 2004 ; Rumney . ( 2009 ; Shechory & Idisis , 2006 ; Sivakumaran , 2007 נתונים סטטיסטיים , כמו גם ממצאי מחקרים רבים , מציגים תמונה ולפיה גברים הם המטרידים העיקריים ונשים הן הקורבנות ( . ( Bryden & Fletcher , 2007 ; DeSouza & Fansler , 2003 אולם , במהלך שני העשורים האחרונים , מתרחבות העדויות ובצדן המודעות לכך שגם גברים מוטרדים מינית ואף נאנסים . הספרות המקצועית מצביעה על כך , אם כי לא במידה מספקת ( שחורי ואידיסיס , Bryden & Fletcher , 2007 ; Rumney , 2009 ; Shechory & Ben Shaul , ; 2008 . ( 2013 ; Street , Gradus , Stafford , & Kelly , 2007 מחקר סקירה מקיף שערכו פיטרסון ועמיתיו ( Peterson , Voller , Polusny , & Murdoch , 2011 ) ממחיש בבהירות את הבעייתיות שבהערכת התופעה של גברים נאנסים כמו גם את הדעות הקדומות והמיתוסים המושרשים , ולפיהם גברים שבריאים בנפשם ובגופם , אינם יכולים להיות קורבנות אונס . במחקר הנוכחי נעשה ניסיון...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל