פרק שביעי שתיקת הגברים: על דיווח ותת־דיווח של גברים חרדים שחוו פגיעה מינית

חזות חרדית ועריכת בירור עמם בדבר האפשרות של שיתוף פעולה במחקר . . 3 הפצת מודעות הקוראות לגברים חרדים להשתתף במחקר . המודעות הופצו במרחבים שאינם מזוהים כחרדיים , אך נפקדים לפרקים על ידי גברים מן הציבור החרדי ( דוגמת ספריות ציבוריות ) , וכן באתרי אינטרנט שעיקר הגולשים בהם חרדים . המודעות לא פירטו מהו הנושא הנחקר , אלא ציינו כי מדובר במחקר העוסק בגברים חרדים . בתום תהליך איתור הנחקרים התקבל מדגם שכלל ארבעים גברים חרדים ממגוון הזרמים בחברה החרדית האשכנזית , שחוו פגיעה מינית . אותרו עוד כשמונה באמצעות " כדור השלג " והפנייה הישירה , אך אלה נסוגו בשלב זה או אחר של הקשר . גיל הנחקרים : . 40 - 20 השגת שיתוף הפעולה של הנחקרים השגת שיתוף פעולה של הנחקרים במחקר הנוכחי הייתה מאתגרת , בייחוד לנוכח מגדרי ( במובן של היותי אישה ) וזרותי ( במובן של הזרות שלי ) לאוכלוסייה הנחקרת . בהיותי חוקרת – אישה – הנכנסת לשדה מחקר שהנו על טהרת המין הגברי , הכולל גברים מרקע המאופיין ברמה גבוהה של סגרגציה מינית ( אלאור , , ( Heilman , 1992 ; 1992 , 1990 הייתי צפויה להיתקל בקשיים בלתי מבוטלים . ואולם , בהלימה לגישותיהן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל